FAQ

20220620_Initieel__T8A8723_CC-Webformaat_2000px

Wat is een minor?

Een minor is een samenhangend pakket cursussen van doorgaans twee periodes (30 ects) rond een thema of een vakgebied, en valt binnen de profileringsruimte van de bachelor. De studielast van de minor sluit aan bij de omvang van de profileringsruimte van de meeste voltijdopleidingen van de HU: minimaal 30 ects en maximaal 60 ects. Bij deeltijdopleidingen is de profileringsruimte meestal kleiner.

Je kunt kiezen voor een minor binnen je opleiding om je verder te verdiepen, of voor een minor buiten je opleiding waarmee je je beroepsperspectieven kunt verbreden. Met je minorkeuze laat je zien waar je interesses liggen. Dat is belangrijk als je later gaat solliciteren, want zo kun je jezelf onderscheiden van anderen.

Wanneer volg ik een minor?

In de studiegids van je opleiding (onder het kopje profileringsruimte) kun je zien waar in het onderwijsprogramma ruimte is vrijgemaakt voor de invulling van je profileringsruimte. Meestal is dit in het 3e of 4e studiejaar. Dit betekent dat je je in het tweede of derde studiejaar oriënteert en je keuze maakt. Binnen je opleiding ontvang je informatie en begeleiding. Bespreek je plannen altijd met je studiebegeleider van je opleiding.

Bij de HU kun je een minor volgen in periode AB, in periode CD of kiezen voor een minor die in de Lint variant wordt aangeboden. Kies je voor dat laatste, dan heb je les in periode AB én CD. Niet alle minors worden in elke periode aangeboden. Je kunt bij de beschrijving van de minors nakijken welke minor in welke periode wordt gegeven.

Zijn er nog andere opties voor de invulling van mijn profileringsruimte?

Ja, die zijn er. Je kunt de opties vinden in de studiegids van je opleiding, onder het kopje profileringsruimte.

Is het ook mogelijk om buiten de HU een minor te volgen?

Het aanbod van andere hoger onderwijsinstellingen vind je op de site van Kies op Maat.

Als je zeker weet dat je geen minor aan de HU wil volgen, dan hoef je niet mee te doen aan de loting of (indien je hier niet aan mee doet) je in te schrijven op een minor waar er nog plek is. Twijfel je nog of je een HU-minor wil doen? Dan is het wél verstandig om je in te schrijven. Als later blijkt dat je toch geen minor aan de HU gaat volgen, dan kun je je altijd nog (laten) uitschrijven.

Wil je naar het buitenland? Dan kun je terecht op de site Go International. Vragen over een minor in het buitenland kun je bij International Office stellen via io@hu.nl.

Zijn er kosten verbonden aan het volgen van een minor?

Als je de profileringsruimte invult met een minor uit het aanbod van je eigen hogeschool of een andere onderwijsinstelling via Kies op Maat (zie www.kiesopmaat.nl), dan valt dit binnen de kosten van het collegegeld dat je al betaalt. Hierover hebben de deelnemende instellingen afspraken gemaakt.

Wanneer je deel wil nemen aan een minor die geen deel uitmaakt van het aanbod van je eigen hogeschool en/of een andere onderwijsinstelling via Kies op Maat, dan moet je er rekening mee houden dat je te maken kan krijgen met extra kosten.

Bereid je dan ook goed voor op de keuze van de minor die je wil volgen en controleer ook of de minor die je wil gaan volgen deel uitmaakt van het Kies op Maat aanbod. Indien dit niet het geval is, informeer dan bij de instelling die de minor aanbiedt of er voor jou ook kosten zijn aan het volgen van die minor.

Heb je een vraag? Maak dan een afspraak met je decaan of stuur een mail aan minors@hu.nl.

Kan ik tijdens mijn deeltijdopleiding een minor volgen?

Ben je deeltijdstudent en heb je een interessante minor gevonden met een deeltijdprogramma en heb je nog vragen over de lesdagen en het programma voor deeltijdstudenten? Stuur dan een mail aan de contactpersoon van de minor. Je vindt de button op de informatiepagina van de minor in het menu aan de rechterzijde. 

Meer informatie over de mogelijkheden om je profileringsruimte in te vullen als deeltijdstudent, vind je in de studiegids van je opleiding. Je opleiding kan specifieke voorwaarden stellen, eigen aanbod hebben of een aangepast programma aanbieden. Maak dan ook een afspraak met je studieloopbaanbegeleider of de opleidingscoördinator van je opleiding om je plannen en mogelijkheden door te spreken. 

Ik heb al een minor afgerond. Mag ik een extra minor volgen?

Overweeg je -na afronding van de door jou gekozen invulling van de profileringsruimte- een extra minor bij HU te volgen? Stuur dan een mail aan minors@hu.nl om je interesse kenbaar te maken. Dat kan van 29 april tot twee weken voorafgaand aan de start van het onderwijs. Uiterlijk twee weken na de ontvangst van je aanvraag, ontvang je via de mail het besluit of je toegelaten kunt worden of niet. Wees je ervan bewust dat de mogelijkheden om een extra minor te volgen beperkt zijn omdat de inschrijvingen van studenten die hun eerste minor gaan doen, voorgaan op jouw aanmelding.  Het is niet toegestaan je zelf in te schrijven in OSIRIS voor een extra minor.

De EC’s die je met de extra minor haalt, tellen niet mee voor de verplichte 240 EC voor het bachelordiploma. Je moet ingeschreven staan bij een opleiding aan HU om minoronderwijs te volgen (zonder inschrijving aan de opleiding heb je geen recht op onderwijs).

Switch to English English