CV’s

Jan Bogerd

Werkervaring

Sept 2015 tot heden
Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht

Jan 2009 tot sept 201
Lid College van Bestuur, Hogeschool Utrecht

Feb 2003 tot jan 2009
Tot februari 2005 lid faculteitsdirectie, daarna voorzitter
Faculteit Economie & Management, Hogeschool Utrecht

Mei 2001 tot maart 2003
Senior consultant / interim manager
BMVS Management Consultants (onderdeel van de Van Spaendonck groep)

April 1999 tot juli 2001
Directeur afdeling Industriële Techniek
Faculteit Natuur en Techniek, Hogeschool van Utrecht

Aug 1997 tot aug 1999
Hoofd onderwijs organisatie
Opleiding voor Bedrijfskader
Faculteit Natuur en Techniek, Hogeschool van Utrecht

Aug 1995 tot aug 1997
Vakgroepvoorzitter marketing en communicatie
Opleiding voor Bedrijfskader
Faculteit Natuur en Techniek, Hogeschool van Utrecht

Feb 1994 tot aug 1995
Docent marketing en bedrijfskundige vakken
Sector economie, Hogeschool Utrecht

Aug 1988 tot aug 1994
Docent bedrijfseconomische en commerciële vakken
MBO economie en handel, ROC Utrecht

Jan 1983 tot aug 1988
Sociaal pedagogisch hulpverlener
Observatie- en behandelingscentrum ‘Beukenrode’, Doorn

Nevenfuncties

Sinds 2015
Bestuurslid Eigen Wijkse Energie Coöperatie

Sinds 2014
Lid van de Commissie Goed Bestuur Vereniging Hogescholen

Sinds 2014
Voorzitter Stichting Studielink

Sinds 2014
Lid Raad van Toezicht Stichting Wellant

Sinds 2013
Lid bestuurlijke werkgroep ICT Vereniging Hogescholen

2011 tot 2014
Lid regiegroep BRON-HO OCW

Sinds 2010
Raad van Afgevaardigden SURF foundation

2010 tot 2014
Bestuurslid SURF
Platform ICT en bedrijfsvoering

2009 tot 2014
Voorzitter Wijzigingsadviesraad Studielink

Sinds 2009
Lid bestuurlijke werkgroep bekostiging Vereniging Hogescholen

2009 tot 2013
Lid bestuurlijke werkgroep studielink Vereniging Hogescholen
m.i.v. 2012 voorzitter

2008 tot 2012
Raad van Advies MBO Utrecht

2005 tot 2008
Boardmember Kofi Annan Business School Foundation

2004 tot 2009
Lid van het Sectoraal Advies College Economie & Management,
Adviserend aan de Vereniging Hogescholen en de sectorraad Hoger Economisch Onderwijs

Opleidingen

2013
Innovations in Governance
Harvard Kennedy School, Executive Education

2013 Strategie, Innovatie & Governance
TIAS/Nimbas

Jan Bogerd1998 tot 2000
Executive MBA programma Action Learning
MBA Business School Nederland
MBA-graad predicaat ‘With Distinction’

1990 tot 1993
Eerste graad opleiding economische wetenschappen
Afstudeerrichting bedrijfseconomie
Hogeschool Holland / Vrije Universiteit (VLVU)

1986 tot 1990
Tweede graad opleiding economische wetenschappen
Afstudeerrichting bedrijfseconomie
Hogeschool Holland

1980 tot 1984
Sociaal educatieve opleiding
Afstudeerrichting sociaal pedagogische hulpverlening
De Jelburg (Hogeschool van Utrecht)