Capita Selecta 13 mei 2016: Taalmonitoring voor, tijdens en na wakkere hersenchirurgie.

Vrijdag 13 mei 2016

Djaina SatoerCapita Selecta voordracht van Dr. Djaina Satoer, klinisch linguïst en onderzoeker in het Erasmus MC Rotterdam Universitair Medisch Centrum, gepromoveerd op het proefschrift ‘Speaking on the edge: the protection of cognition after glioma surgery’. Zij zal spreken over taalmonitoring voor, tijdens en na wakkere hersenchirurgie.

Djaina SatoerHet doel van wakkere hersenchirurgie bij patiënten met een tumor in een functioneel gebied betreft een maximale tumorverwijdering met het behoud van functies. Tijdens het wakkere gedeelte van de operatie wordt de hersenschors gestimuleerd met elektrische stroomstootjes, zodat de taal-, spraak- en motorische functies in kaart kunnen worden gebracht. Op deze manier kunnen kritische functionele gebieden gespaard blijven. Echter, de klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat patiënten na een wakkere operatie vaak last hebben van (tijdelijke) cognitieve stoornissen (of achteruitgang) waarbij de taal een essentiële rol speelt. Om deze reden is het van groot belang om een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek in combinatie met bijvoorbeeld spontane taal analyses te verrichten zowel vóór als (lange termijn) na de operatie. In de lezing zal taalonderzoek in alle fases rondom wakkere hersenchirurgie aan bod komen geïllustreerd met casuïstiek. Eveneens zullen de effecten van een dergelijke ingreep op cognitieve functies worden toegelicht.

De spreker: Dr. Djaina Satoer

Dr. Djaina Satoer werkt op de afdeling Neurochirurgie van het Erasmus MC Rotterdam en is gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van wakkere hersenchirurgie op cognitie, met de nadruk op taalfuncties. Zij werkt sinds 2011 als klinisch linguïst en wetenschappelijk onderzoeker. Ze is betrokken bij het ontwerp van de eerste Nederlandse taaltestbatterij voor wakkere hersenchirurgie in samenwerking met Vlaanderen. Met deze groep verricht zij onderzoek op internationaal niveau en houdt zij zich eveneens bezig met het ontwerp van een poliklinische taaltestbatterij voor milde taalproblemen na verworven hersenletsel.

Academisch Netwerk Logopedie Utrecht

In de activiteiten van het Academisch Netwerk Logopedie Utrecht staan wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van het logopedisch handelen centraal. In het ANLU wordt samengewerkt tussen Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Aanmelden

De lezing is gratis en voor iedereen toegankelijk. U ontvangt een bewijs van deelname.

Vrijdag 13 mei 2016, van 15:30 tot 17:00 uur
Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg