Archief

2017

Aankondiging Capita Selecta dr. Mieke Moerman 27 januari 2017

Aankondiging Capita Selecta dr. Elma Blom 2 juni 2017

2016

Aankondiging Capita Selecta Helena Björelius 25 november 2016

Aankondiging Capita Selecta dr. Djaina Satoer vrijdag 13 mei 2016

2014-2015

Aankondiging Capita Selecta Lenie van den Engel-Hoek 13 maart 2015

Verslag lezing Capita Selecta Lenie van den Engel-Hoek 13 maart 2015

Aankondiging Lezing Dr. M.J. Borgers, d.d. 28 november 2014: RTNA, de nieuwe taaltest voor het werkveld van de logopedist en de klinisch linguïst

Verslag lezing Dr. M.J. Borgers, d.d. 28 november 2014: RTNA, de nieuwe taaltest voor het werkveld van de logopedist en de klinische linguïst

Aankondiging Lezing Prof. dr. Paul Leseman, d.d. 19 september 2014: Taalontwikkeling, meertaligheid en het belang van goed taalaanbod.

Weblecture Paul Leseman

2010 – 2011
Aankondiging Lezing Dr. Ellen Gerrits, d.d. 26 november 2010: Evidence-based Logopedie: Effect van taaltherapie bij kinderen

2007-2008

Lezing Mevrouw Mieke Moerman MD, MSc, Ph.D., d.d. 21-11-08: Evalueren van substitutistemgeving en andere vormen van extreme dysphonie.

Lezing Dhr. Gert Jan Thinge Ph.D., d.d. 30-5-08: Stottersymptomen en stottergedrag – een individuele instrumentele aanpak.

2006-2007

Uitnodiging lezing Mw. E. de Haan MA, d.d. 15-7-07: verwerking van gesproken relatieve bijzinnen in het Nederlands en de relatie met het werkgeheugen.

Lezing Mw. L. van den Engel-Hoek, d.d. 19-1-07: Logopedische diagnostiek en behandeling van jonge kinderen met eet- en drinkproblemen

Verslag lezing Prof. em. Dr. med. habil. Dr. paed. J. Pahn, d.d. 13-9-06: Stemproblemen bij zangers

Lezing Prof. em. Dr. med. habil. Dr. paed. J. Pahn, d.d. 13-9-06: Stemproblemen bij zangers

2005-2006

Lezing Mw. I. Kerkhof en Mw. N. Mostert, d.d. 9-6-06: Kennismaken met VSO en logopedie in ontwikkelingslanden en Logopedie in Kenia

Lezing Prof. Dr. Ph. Dejonckere, d.d. 31-3-2006: De stem van Mozart

Lezing Prof. Dr. K. van Lierde, d.d. 3-2-2006: Onderzoek en behandeling van velofaryngale stoornissen. De logopedische invalshoek binnen het multidiscpllinaire team

2004-2005

Lezing Dr. M. Moerman, d.d. 26-5-2005: Analysis of substitution voices: towards a clinical protocol

Lezing Prof. Dr. J. Tesak, d.d. 18-3-2005: How to enhance aphasic performance by training conversation partners

Lezing Dr. B. Maassen, d.d. 16-12-2004: Modellen van normale en afwijkende spraak-taalontwikkeling

Lezing Prof. Dr. K. Neumann, d.d. 28-10-2004: Brain plasticity in stuttering

2003-2004

Lezing Dr. L. Stowe, d.d. 1-7-2004: Imaging language in the brain

Lezing Dr. A. Fox, d.d. 13-1-2004: Differentiaal diagnose bij kinderen met fonologische stoornissen; interventie en therapieresultaten