5

HU Blockchainlab

'Blockchains veranderen de manier waarop we samenleven en samenwerken. Wij willen deze verandering in de regio Utrecht op een inclusieve manier vormgeven en willen een vernieuwend centrum zijn voor het opbouwen, beschikbaar maken en toepassen van blockchainkennis.'

Meer weten? Kom naar het Utrecht Blockchain Congres

Écht werkende blockchaintoepassingen

Het World Economic Forum noemt blockchain een van de zeven technologieën met de potentie om de wereld te veranderen. Toch zijn écht werkende blockchaintoepassingen nog schaars.

Het Blockchainlab van Hogeschool Utrecht heeft een methode ontwikkeld om echt succesvolle blockchains te ontwerpen en te implementeren, toegespitst op de gebieden: Health, Supply Chain en Fintech. De HU levert met het lab een bijdrage aan inclusieve ecosystemen, toepassingen die mensen ondersteunen:

'THE FUTURE OF INCLUSIVE SERVICES'!

Toepassing in drie domeinen

Hogescholen houden zich bezig met toegepast onderzoek. Om blockchainexpertise focus en diepgang te geven, heeft het HU Blockchainlab gekozen voor de toepassing van blockchaintechnologie in drie domeinen: Health, Supply Chain en Fintech. Daarmee sluit het HU Blockchainlab aan bij de speerpunten van de regio Utrecht en bij sterke sectoren in de regio.

HU BLOCKCHAIN IN HET ONDERWIJS

Het HU Blockchainlab biedt een samenhangend palet aan blockchain trainingsmodules aan: van concept tot code. Daarbij staat niet de techniek centraal maar de vraag ‘welke meerwaarde kan blockchaintechnologie aan de gebruikers bieden?’. Omdat blockchaintechnologie zinvol is als IT-infrastructuur tussen verschillende partijen....

Lees meer

Samenwerking & Co-financieren

Het HU Blockchainlab staat altijd open voor nieuwe samenwerkingen. Momenteel wordt er samengewerkt met twee onderwijsinstituten, vier lectoraten en de dienst IM & ICT en tientallen studenten. Daarnaast is er een twaalfkoppige stuurgroep die richting geeft aan het lab. Meer weten of ook samenwerken?

Lees meer

Projectaanpak HU Blockchainlab

De projectaanpak van het HU Blockchainlab rust op twee pijlers:
1. Herinrichten van het spel tussen spelers in een deel van het ecosysteem;
2. Inzetten van blockchaintechnologie om meerwaarde te creëren.

De HU-projectaanpak kent zes hoofdstappen: van het opzetten van een ecosystem use case tot een werkende applicatie. De stap 1 tot en met 5 hebben als doel een coalitie te smeden, de deelnemers bekend te maken met de (on)mogelijkheden van blockchaintechnologie, en een ecosystem use case te selecteren en die vervolgens zogoed mogelijk te specificeren. Onderdeel is ook om na te gaan of de inzet van blockchain een toegevoegde waarde heeft. Stap 6 betreft het ontwikkelen van de ecosystem use case tot een werkende applicatie.