HU Blockchain in het onderwijs

HU Blockchain in het onderwijs

Het onderwijs kantelt: ervaring opdoen in de beroepspraktijk komt centraal te staan.

Om zoveel mogelijk aan te sluiten op de kennisvragen in het werkveld biedt HU Blockchainlab op afroep just in time blockchain-trainingen aan.

Het HU Blockchainlab biedt een samenhangend palet aan blockchain trainingsmodules aan: van concept tot code. Daarbij staat niet de techniek centraal maar de vraag ‘welke meerwaarde kan blockchaintechnologie de gebruikers bieden?’. Omdat blockchaintechnologie zinvol is als IT-infrastructuur tussen verschillende partijen, spreken wij van ecosysteem innovatie met behulp van blockchaintechnologie. Daar waar het onderwerp ‘blockchain’ raakt aan bestaande opleidingen, nemen de betrokken opleidingsinstituten van de HU het voortouw. Denk bijvoorbeeld aan een opleidingsmodule ‘Smart contracts versus juridisch contracten’ voor studenten Finance & Control. Het HU Blockchainlab vervult dan desgewenst de reviewrol.

Het HU Blockchainlab investeert niet in MOOC’s (Massive Online Open Courses) waar geïnteresseerden van over de hele wereld van achter hun mobile device aan deelnemen. Het HU Blockchainlab kiest voor live masterclasses, verzorgd door ervaren blockchaindocenten, met voldoende ruimte voor een dialoog met en tussen studenten.