De resultaten van de verschillende projecten plaatst het HU Blockchainlab in zijn knowledge base. Doel ervan is om aldus kennisdeling en diepgang te bevorderen. Zo worden bijvoorbeeld de resultaten van projecten meegenomen in volgende projecten. En er is het streven om projecten te starten die op elkaar voortborduren. Voorbeelden van projecten op de gebieden Health, Supply Chain en Fintech treft u hieronder aan.