HU_Blockchain_Logo_footer_VERSIE-7

UTRECHT BLOCKCHAIN CONGRES OP 17 OKTOBER 2018

Op 17 oktober 2018 vond in Cursus- en Vergadercentrum Domstad het Utrecht Blockchain Congres plaats. Aanleiding was het feit dat het Blockchainlab van Hogeschool Utrecht recentelijk is erkend als regionaal én nationaal expertisecentrum op het gebied van blockchains. Afgaande op de positieve reacties en de hoge opkomst (162 bezoekers!) kunnen we terugkijken op een geslaagd event. Op deze webpagina blikken we nog even terug.

Tijdens het event maakten de bezoekers via de lezingen van keynotesprekers Rob van Gijzel, Stefan Kunst, Paul Bessems en Michiel Klinge kennis met de principes, de kansen en de toegevoegde waarde van blockchaintechnologie. In de workshops ontdekten zij de geheimen van wérkende blockchaintoepassingen op de gebieden Fintech, Health en Supply Chain. Ook kwamen ze meer te weten over bijkomende zaken als testen, governance en autorisatie- en identity-management. De bijeenkomst werd afgesloten met de feestelijke overhandiging van de publicatie ‘Eén jaar HU Blockchainlab’ door programmamanager Jaap Goedegebuur aan Rob van Gijzel, ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition. Met deze publicatie wil het HU Blockchainlab als inmiddels volwassen expertisecentrum zijn kennis en ervaringen op bredere schaal ter beschikking stellen aan derden.
Tijdens de aansluitende borrel was er volop ruimte voor ontmoetingen en kon men de opgedane kennis nog eens testen in de Blockchain Challenge Corner.

Terugblikken of meer weten? Bekijk de foto’s, de video-impressie, de presentaties hieronder.
zonder Domtoren Langwerpig