Betrokken externen

De volgende externen zijn betrokken bij het lectoraat:

Frits Bussemaker

Klaas Brongers

Rob ter Hedde

Frank van Outvorst