Wie doet wat?
Wie doet wat?

Wie doet wat?

Hogeschool Utrecht heeft als missie om de drie peilers Onderwijs, Praktijk en Onderzoek te verbinden. Het project COMPLETE is hier een goed voorbeeld van. In het consortium zitten partners uit iedere peiler. Partners uit de praktijk zijn logopediepraktijken en ouders van kinderen met TOS. Vanuit onderwijs zijn docenten en studenten van verschillende opleidingen betrokken. Binnen het onderzoeksveld werken we nauw samen met Hanzehogeschool en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht.