Wat is het doel?
Wat is het doel?

Wat is het doel?

Aanleiding
Zowel logopedisten als ouders van kinderen met TOS geven aan het belangrijk te vinden om samen te werken in de logopedische behandeling. Dit blijkt echter niet zo eenvoudig. Uit verhalen van logopedisten en ouders blijkt dat er nog veel kan verbeteren. Logopedisten geven bijvoorbeeld aan dat ze ouders van kinderen met TOS meer willen betrekken bij de behandeling, maar vaak niet weten hoe ze dit moeten aanpakken. Ze hebben vragen zoals ‘Hoe maak je effectieve afspraken met ouders en zorg je voor realistische verwachtingen? En welke rol ziet de ouder eigenlijk voor zichzelf weggelegd?’ Ook de ouders hebben behoefte aan meer betrokkenheid. Hun kinderen hebben moeite met spreken en het begrijpen van wat iemand zegt. Wanneer communiceren niet vanzelfsprekend is, kan dit frustraties en onzekerheid opleveren bij het jonge kind én de ouders. De logopedist heeft de kennis om de ouders uit te leggen hoe ze om kunnen gaan met miscommunicatie en met welke taalstrategieën zij het kind hierbij kunnen ondersteunen. Samenwerking leidt tot grotere effectiviteit van therapie, empowerment van ouders en betere interactie tussen ouders en kind.”

Doel van COMPLETE
Het doel van het project COMPLETE is het optimaliseren van de samenwerking tussen logopedisten en ouders van kinderen met TOS.

Aanpak
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een groot onderzoeksteam, waarin logopedisten en ouders van kinderen met TOS vertegenwoordigd zijn. Het onderzoek is op te delen in 2 delen:

  1. Waar hebben ouders en logopedisten precies behoefte aan in de samenwerking?
  2. Hoe kunnen wij in die behoefte voorzien met bestaande en nieuwe tools?

We starten daarom met het inventariseren van behoeften, belemmeringen en kansen van ouders en logopedisten in hun samenwerking. Hiervoor gaan we op zoek naar literatuur, interviewen we ouders en voeren we groepsgesprekken met logopedisten. Zodra we helder hebben waar logopedisten en ouders precies behoefte aan hebben, inventariseren we welke tools al bestaan die aan deze behoeften kunnen voldoen. Er is namelijk al veel ontwikkeld binnen dit onderwerp in verschillende paramedische discipines (bijvoorbeeld in de kinderrevalidatie). Relevante tools passen we aan de voorkeuren van ouders en logopedisten aan. Ook worden nieuwe tools ontwikkeld, indien nodig. Dit doen we in co-design met logopedisten en ouders.

Wat levert het project COMPLETE op?
Dit project resulteert in een toolbox voor logopedisten die zij kunnen gebruiken in het vormgeven van de samenwerking met ouders van kinderen met TOS.

Looptijd van het project
Dit project loopt van 1 november 2019 tot en met 28 februari 2022.