Stabiliteit van verblijf

O’Neill, M., Risley-Curtiss, C., Ayón, C., & Williams, L. R. (2012). Placement stability in the context of child development. Children and Youth Services Review34(7), 1251-1258.

Onderzoek naar de kenmerken van het pleegkind en de verzorger en de verzorger -kindrelatie als voorspeller van een stabiele plaatsing.