graffiti

CoSIE: een Europees onderzoek naar co-creatie in het sociale domein

CoSIE is een Europees project van 10 EU lidstaten, met als doel de publieke dienstverlening op een effectievere en beter toegankelijke wijze te organiseren, met een sterke betrokkenheid van de burger. Gemeenten, universiteiten en hogescholen en andere organisaties in de publieke sector gaan samen de uitdaging aan de sociale dienstverlening te innoveren en verbeteren. Hierin staat co-creatie en het gebruik van digitale middelen en open data centraal. Het project wordt in Nederland uitgevoerd door twee lectoraten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie, in samenwerking met de gemeenten Houten en Nieuwegein.

Informatie op deze site is in het Nederlands/Engels.

Lees verder