Internationaal bezoek aan Houtense pilot

Internationaal bezoek aan Houtense pilot

Michael Willoughby van de Universitat Politecnica de Valencia (UPV) bezocht deze maand (juni ’19)  de Nederlandse pilot in Houten. In beide landen vindt in het kader van het CoSIE project een co-creatie pilot plaats met een groep langdurig werkzoekenden. In Houten gaat CoSIE over deze vraag: Hoe vergroten we de kans op een duurzame match tussen een werkzoekende met enige afstand tot de arbeidsmarkt en (vrijwilligers-) werk?

Het bezoek van Michael had tot doel om de ervaringen in de beide pilots uit te wisselen. Michael was onder de indruk van de veelzijdigheid van activiteiten bij de Krachtfabriek in Houten. Van zijn kant vertelde hij over de Spaanse activiteiten met werkzoekenden waar zij inhoud geven aan vormen van zelfstandig ondernemerschap. Er is afgesproken om dit soort uitwisselingen in de toekomst voort te zetten.

In het filmpje hieronder is te zien hoe de Gemeente Houten bezig is om de dienstverlening voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren en hoe mensen uit de doelgroep zelf hun verhaal vertellen door middel van community reporting.