Co-productie

Co-productie

1. Welke communicatiekanalen moet ik ontwikkelen met de groep co-producenten?
De manier waarop we de groep co-producenten verbinden, is van het grootste belang. Zowel technologische als face-to-face mogelijkheden zijn cruciaal om deelnemers van het begin tot het einde deel te laten nemen aan het proces van co-creatie. Om een gemeenschap te creëren, moet er een open sfeer zijn waar informatie vrij en effectief kan worden uitgewisseld. Regelmatige fysieke bijeenkomsten waar deelnemers zich op hun gemak voelen en hun mening kunnen geven, zijn belangrijk.

2. Hoe zorg ik ervoor dat mensen zich aan het proces kunnen verbinden?
Co-productie is een kwestie van lange adem. Gezamenlijk uitvoering, door meerdere groepen zoals overheid, zorg- of andere dienstverleners en betrokken dienst-gebruikers, kan alleen als er een hechte groep ontstaat met een gedeelde verantwoordelijkheid. Het gemeenschappelijke doel is dan helder en ieders stem wordt gehoord. Hierdoor kan een ontworpen dienst meegroeien met de behoefte van de mensen die de diensten gebruiken. Dit is meer dan maatwerk of inspraak.

3. Hoe moet co-productie worden ingevuld?
Wat in co-productie precies kan en hoe het in co-productie werkt, moet in de ontwerpfase worden besproken. Mogelijk zijn er delen van de keten van de publieke dienstverlening die niet gezamenlijk kunnen worden geleverd of geproduceerd, terwijl dat bij andere delen wel kan. Vergeet niet om voor die delen die in co-productie kunnen worden opgepakt, ruimte en zulke omstandigheden te creëren dat hiërarchie geen rol speelt en ieders mening wordt gewaardeerd.

4. Hoeveel moeten de deelnemers van de achtergrond van het initiatief weten?
Het co-productie proces moet transparant zijn zodat de deelnemers het gevoel krijgen aan het succes bij te hebben gedragen. Een algemene sfeer van transparantie wekt vertrouwen en draagt bij aan het gevoel van erbij horen en een gevoel van eigenaarschap. Deelnemers kunnen het gevoel hebben dat ze het werk van iemand anders doen terwijl ze niet van de voordelen profiteren. In dat geval is het noodzakelijk om hen daar een duidelijke reden voor te geven.

5. Hoe betrekken we het bredere publiek bij wat we doen?
Sociale netwerken zijn belangrijk om de bredere gemeenschap bij een initiatief te betrekken en mensen over de gang van zaken te kunnen informeren. Het is belangrijk om zorgvuldig in beeld brengen welke groepen je bereikt en wilt bereiken en hoe je dat kunt doen(zie tools). Een nieuwsbrief kan een goed idee zijn. Gastsprekers of deelnemers uitnodigen voor bepaalde evenementen kunnen extra belangstelling wekken, waardoor zij zich een deel van het proces voelen, zelfs als hun bijdrage niet continu is. Je kunt ook buitenstaanders uitnodigen voor een evaluatie.

6. Wat is de rol van het openbaar bestuur bij het proces van co-productie?
Het scheppen van de juiste voorwaarden voor co-creatie is de sleutel tot succesvolle resultaten, terwijl groepen moeten voelen dat ze gedurende het proces zijn “begeleid” en niet door het systeem zijn gevoerd. Sleutelwoorden zijn faciliteren en begeleiden. Daarmee kan worden bijgedragen aan een meer menselijke publieke dienstverlening.

Bekijk ook de andere onderdelen van de roadmap: