Roadmap voor co-creatie van publieke diensten

Roadmap voor co-creatie van publieke diensten

Wat is co-creatie precies? Er zijn vele en uiteenlopende definities. Binnen het CoSIE project is gekozen voor de volgende eenvoudige definitie. Co-creatie is een gezamenlijke activiteit om de waarde van diensten in het publieke domein te verhogen en machtsongelijkheid te verminderen. Onder waarde verstaan we meer welzijn en een gedeelde visie op het gemeenschappelijk belang die leiden tot meer inclusief beleid, strategie, regulerend kader of nieuwe diensten.

In het CoSIE project gaat het om het innoveren van publieke dienstverlening. Co-creatie in deze context betreft activiteiten of initiatieven die in gezamenlijkheid met andere belanghebbenden (stakeholders), waaronder de doelgroep (eindgebruikers) zelf, worden opgezet en die tot doel hebben om het gebruik en het effect van publieke diensten te versterken en daarmee bij te dragen aan het welzijn van alle burgers. Alleen met input van de eindgebruiker kan innovatie van publieke dienstverlening optimaal gerealiseerd worden. De interactie met burgers is noodzakelijk om waarde aan deze dienstverlening toe te kennen.

In het CoSIE project hanteren we de volgende cyclus:

Hieronder zijn per fase van co-creatie tips en stappen te lezen.

1. Waar moet ik beginnen bij co-creatie? Hoe voer ik een behoefteanalyse uit? Welke hulpmiddelen (tools) helpen me om de behoeften te beoordelen? Is co-creatie geschikt voor ons? Hoe kan ik mensen interesseren om bij te dragen? Wat zijn de juiste voorwaarden voor co-creatie? Dat lees je in dit onderdeel van de roadmap:

2. Hoe geef je vorm aan co-creatie? Hoe weet ik of ik klaar ben om het co-designproces te starten?Hoe organiseer ik het co-design proces? Wie moet ik bij het co-designproces betrekken? Hoe start ik het ontwerpproces? Hoeveel mensen moet ik bij het co-design proces betrekken? Wanneer kan het co-design proces plaatsvinden? Meer hierover in:

3. Welke communicatiekanalen moet ik ontwikkelen met de groep co-producenten? Hoe zorg ik ervoor dat mensen zich met het proces kunnen verbinden? Hoe moet co-productie worden ingevuld? Hoeveel moeten de deelnemers van de achtergrond van het initiatief weten? Hoe betrekken we het bredere publiek bij wat we doen? Wat is de rol van het openbaar bestuur bij het proces van co-productie? Hierover meer in dit onderdeel:

4. Hieronder behandelen we enkele problemen die kunnen optreden in het proces van co-creatie en geven voorbeelden hoe deze problemen in de praktijk kunnen worden opgepakt.

Welke hulpmiddelen kun je inzetten bij co-creatie? Hieronder passeren er een aantal de revue, waaronder digitale hulpmiddelen, narratieve methoden en living labs.