Starten met co-creatie

Starten met co-creatie

1. Waar moet ik beginnen?
Hoewel je waarschijnlijk bewust bent van de complexe problemen die zich binnen de publieke dienstverlening voordoen, is het nog steeds belangrijk om informatie bij de doelgroep te verzamelen om de veronderstellingen te toetsen door middel van een analyse van de behoeften. Raadpleeg enkele leden van de doelgroep om vast te stellen in welke mate er behoefte is om een co-creatieproces te starten.

2. Hoe voer ik een behoefteanalyse uit?
Zoals met bijna alle stappen, pas co-creatie ook toe om de behoeften te analyseren. Om dit te doen, moet je vaststellen wie belang heeft bij de aangeboden publieke dienst en wie een stem zou moeten hebben en dat momenteel niet heeft. Co-creëer je startpunt!

3. Welke hulpmiddelen (tools) helpen me om de behoeften te beoordelen?
In het centrum van onze cirkel voor co-creatie vinden we de hulpmiddelen (tools) die kunnen helpen bij de beoordeling en die drie elementen bevatten: (1) het verzamelen van verhalen; (2) het analyseren hoe we in de huidige situatie kennis overdragen binnen bestaande publieke diensten en (3) hoe wij bij dit proces de belanghebbenden betrekken.

4. Is co-creatie geschikt voor ons?
Alleen jij en jouw belangrijkste belanghebbenden kunnen hierover beslissen. Misschien kan niet elke stap van een proces mede worden gecreëerd, maar de meeste wel! Co-creatie werkt goed wanneer er een gedeeld gevoel van urgentie is in termen van behoeften en tijd, b.v. waar een dienst niet goed functioneert voor een specifieke groep.

5. Hoe kan ik mensen interesseren om bij te dragen?
De verschillende manieren om belanghebbenden te betrekken zijn onder meer door middel van discussie, focusgroepen, sociale en andere media, en ‘buiten de kaders denken’ – er kunnen veel strategieën zijn om contact op te nemen met groepen die van nature terughoudend zijn om samen oplossingen te creëren.

6. Wat zijn de juiste voorwaarden voor co-creatie?
Een gelijk speelveld is essentieel. Probeer ongelijke machtsverhoudingen zoveel mogelijk aan te pakken. Vind de juiste omgeving voor de “tussenliggende” ruimtes. Zorg ervoor dat de regels vanaf het begin duidelijk zijn. Degenen met macht moeten op dezelfde manier bijdragen als anderen. Creëer een positieve leeromgeving, geen slagveld!