Co-creatie tools

Co-creatie tools

Digitale hulpmiddelen
Mensen communiceren tegenwoordig op andere manieren dan voorheen. Het gebruik van digitale platforms (met begrijpelijke toelichting) kan helpen om inclusievere diensten aan te bieden en het bereik van traditionele publieke diensten te vergroten. In onze pilots hebben digitale platforms bijgedragen aan het vergroten van het gemeenschapsgevoel en ruimte gegeven aan kwetsbare groepen.

Beleefde ervaring
Door verhalen van beleefde ervaringen te analyseren, kunnen mensen worden ondersteund in hun streven om hun leven te verbeteren en vanaf de basis te werken aan een positieve sociale verandering. Met behulp van narratieve methoden zoals Community Reporting, vertellen mensen over hun leven. Deze verhalen kunnen leiden tot waardevolle inzichten en een aanzet vormen voor het veranderen van de praktijk, processen en het beleid.

Ontwerp denken
Het in deze roadmap beschreven co-creatieproces is op zichzelf een voorbeeld van ontwerp denken. Vanaf de beoordeling van de behoeften tot het bedenken, uitvoeren en testen van nieuwe diensten, die op een positieve wijze worden ondersteund en tot stand komen in een oplossingsgerichte samenwerking met verschillende belanghebbenden.

Open data
Open databronnen kunnen als aanzet gebruikt worden voor innovatie en verbetering van bestaande diensten. Het gebruik van deze bronnen kan variëren van het eenvoudig toegang krijgen tot databases uit andere gebieden om te beoordelen wat wel en niet heeft gewerkt, tot het onderzoeken van gegevens om ideeën op te doen voor lokale oplossingen, gebaseerd op de open dataplatforms van de lokale gemeente. Het voordeel van open data is dat alle deelnemers aan het co-creatieproces er toegang toe hebben en nieuwe inzichten kunnen bieden.

Living labs
Elke nieuwe publieke dienst of dienst die probeert de effectiviteit te verbeteren, is een living lab. Processen en mechanismen moeten worden onderzocht en gewogen om te ontdekken wat hun bijdrage is aan het oplossen van complexe problemen. Living labs tools stellen organisaties in staat om de kwaliteit en diepgang van gesprekken tussen verschillende belanghebbenden te onderzoeken en co-creatie om dingen ten goede te veranderen te stimuleren.

Hackathons
In sommige situaties zijn hackathons een goede manier om nieuwe ideeën te genereren door gezamenlijk problemen aan te pakken, vaak vanuit een technisch perspectief. Het is minder gebruikelijk dat hackathons worden toegepast op lokale sociale problemen en/of publieke diensten. Deze methode draagt bij aan gelijkwaardigheid tussen de deelnemers en stelt mensen in staat een gemeenschappelijk doel te benoemen. Op de wijze stimuleren hackathons burgerparticipatie in elke fase van het co-creatie proces. In twee van de CoSIE-pilots (Estland en Finland) zijn op succesvolle wijze sociale hackathons toegepast.

Bekijk ook de andere onderdelen van de roadmap: