Onderwijs

Crossmedialab en onderwijs

Lectoraten spelen een belangrijke rol in onderzoek en onderwijs aan de HU University of Applied Sciences. Met praktijkgericht onderzoek helpen we bedrijven en instellingen middels research & development aan oplossingen voor allerlei al of niet complexe vraagstukken. Dit onderzoek levert nieuwe kennis, inzichten, instrumenten en tools op voor het onderwijs.

Het lectoraat Crossmedia Business draagt actief bij aan de verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Deze verbinding werkt in twee richtingen. Enerzijds wordt het onderwijs het kenniscentrum binnengebracht door de inzet van studenten en docenten bij onderzoeksprojecten. Docent-onderzoekers worden ingezet op onderzoeksprojecten vanuit hun eigen expertise en nieuwsgierigheid. Door deze dubbelaanstelling (onderzoek én onderwijs) kan de meest actuele kennis over een onderwerp direct in het onderwijs landen. Van iedere basisformatie van docent-onderzoekers wordt 25 procent gereserveerd voor terugkoppeling van kennis naar het onderwijs, door lectoraatgerelateerd onderwijs te verzorgen of te ontwikkelen. In het lectoraat worden afstudeerplekken gerealiseerd binnen lopende onderzoeksprojecten, die studenten de mogelijkheid geven om zich op een bepaald terrein verder te ontwikkelen.

Anderzijds gaat het lectoraat ook naar het onderwijs toe door het geven van gastcolleges en workshops, het leveren en begeleiden van projecten voor cursussen en betrokkenheid bij het ontwikkelen van cursussen, honoursprojecten, minoren en curricula. Ook is het lectoraat betrokken bij de organisatie van challengeweeks, mediabattles, hackatons en andere pressure cookers, waarbij studententeams samenwerken met onderzoekers en professionals aan innovatie vraagstukken uit het werkveld.

Crossmedialab werkt vooralsnog vooral samen met de opleidingen Digitale Media en Communicatie (DMC) en Communicatie en Multimedia Design (CMD), maar staat open voor alle relevant samenwerkingen en is steeds meer betrokken bij multidisciplinair aangevlogen projecten met studenten en docent-onderzoekers.