Informatie over het onderzoek

Het hoofddoel van het project DigiTaal is het innoveren van taaltherapie bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis door het ontwikkelen van kennis over en tools voor taaltherapie met games. De probleemstelling van het onderzoek luidt: “Draagt het inzetten van tabletgames tijdens de logopedische behandeling bij aan de effectiviteit van taaltherapie bij peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis?” De praktijkvraag wordt beantwoord in drie werkpakketten die zich richten op de volgende, door het consortium geselecteerde onderzoekvragen:
1. Wat zijn geschikte tabletgames voor het verbeteren van de taalvaardigheid van peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis?
2. Hoe kunnen communicatie en interactie met peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis worden gestimuleerd tijdens een behandeling met gebruik van tabletgames?
3. Wat is het effect van het spelen van een tabletgame op de passieve woordenschat van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, vergeleken met het spelen met traditioneel materiaal?
De resultaten van werkpakketten 1 en 2 worden gebruikt in de effectstudie van werkpakket 3. In het vierde werkpakket worden de activiteiten uitgevoerd die leiden tot toepassing van de resultaten in de praktijk.

De beantwoording van de onderzoeksvragen levert alle benodigde wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis die de logopedist nodig heeft voor het toepassen van tabletgames in taaltherapie. Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis leidt het project tot de ontwikkeling en toepassing van logopedische interventies die de motivatie en aandacht bevorderen en die aansluiten bij hun belevingswereld. Bovendien levert het project informatie over gebruik van games die relevant is voor ouders en voor andere professionals zoals leerkrachten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier werkpakketten:
1. Game selectie
2. Game toepassing
3. Game effect
4. Implementatie, communicatie en disseminatie

 

Zie ook de site van het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie