Aanbesteding leermanagementsysteem Canvas afgerond

Aanbesteding leermanagementsysteem Canvas afgerond

De aanbesteding voor het nieuwe leermanagementsysteem (LMS) is succesvol afgerond. Het CvB heeft onlangs het contract ondertekend met de leverancier Instructure.

Om de aanbesteding Digitale Leeromgeving (DLO) vorm te geven en succesvol te laten zijn, is een breed palet aan expertise geraadpleegd. Zowel docenten, studenten, management als stafexpertise zijn betrokken geweest bij de aanbesteding en de beoordeling ervan. Docenten en studenten hebben als eindgebruikers een dominante rol hierin gespeeld. Er zijn studenten- en docentenpanels, brainstormsessies en webinars georganiseerd, en beoordelingsteams zijn bij het proces betrokken.

Wat is Canvas?

Het systeem Canvas is een open source en cloud based leermanagementsysteem. Canvas wordt zowel in het hoger onderwijs als in het bedrijfsleven gebruikt (onder andere Erasmus Universiteit, TU Eindhoven, NHTV, UvA en Fontys Hogeschool). Het is een gebruiksvriendelijke, complete leeromgeving die docenten en studenten ondersteunt bij het lesgeven en leren. Het stelt ons in staat het huidige en toekomstige onderwijs digitaal te faciliteren. Canvas heeft een eenvoudige interface en is goed toegankelijk vanaf laptops en mobile devices (IOS en Android app). Daarnaast beschikt het over veel functionaliteiten die het onderwijs kunnen verrijken.

In de toekomst gaat Canvas alle huidige leermanagementsystemen binnen de HU vervangen. HUbl, Moodle, TeachersChannel, SharePoint cursussites, etc. worden vervangen door één plek waar alle digitale leeractiviteiten op plaatsvinden.

Hoe nu verder?

De introductie van Canvas binnen het onderwijs vindt de komende jaren gefaseerd plaats. In samenwerking met het onderwijs wordt nu de implementatiestrategie bepaald. De implementatie start in 2018 bij de eerste gebruikers.

Hoe de planning er de komende jaren uit gaat zien, wordt op dit moment voorbereid door programma DLO. Vanzelfsprekend wordt het onderwijs (studenten, docenten, management) betrokken bij deze voorbereidingen.

Meer weten over Canvas?

Kijk op DigitaleHU voor meer blogs en vlogs over Canvas!