Afstandsonderwijs

Digitaliseren van toetsvormen

Toetsing op afstand heeft zijn eigen dynamiek, uitdagingen en kaders. Er zijn mogelijkheden zonder dat de toetsvorm aangepast wordt en in andere gevallen vraagt het een aanpassing van de toetsvorm.

Hoe kunnen we de student helpen de toetsen zo veel mogelijk doorgang te laten vinden op een manier die voldoende valide en betrouwbaar is?

In Canvas zijn er modules te vinden over online onderwijs. Eén module gaat over  deze toetstransitie.

Wil je gelijk naar de online module? Klik hier!

Toetstransitie gaat over het omzetten van bestaande ‘papieren’ of online toetsen, meestal tentamens, naar andere manieren om de leeruitkomsten te meten, al dan niet summatief. Op de pagina ‘alternatieve toetsvormen’ vind je informatie over het omzetten van één toets naar een andere vorm. Op de pagina ‘leeruitkomsten integreren’ gaan we op zoek naar mogelijkheden om binnen het bestaande toetsprogramma in grotere, betekenisvolle eenheden te toetsen.