Automatiseren onderzoeksproces Blog 4: Mogelijk iets voor jouw onderzoek?

Automatiseren onderzoeksproces Blog 4: Mogelijk iets voor jouw onderzoek?

Bij welke andere onderzoeksvragen kunnen we maatwerk software inzetten? Is het mogelijk iets voor jouw onderzoeksproject? 

 

Inleiding 

De maatwerk oplossing die we in verschillende onderzoeksprojecten (zie blog 2 en blog 3) hebben gemaakt is modulair en reproduceerbaar opgebouwd. Daardoor is deze toegepaste oplossing door middel van gedeeltelijke aanpassingen ook voor andere onderzoeken aanpasbaar.  

Geïnventariseerde behoefte bij onderzoekers 

Iedere onderzoeker is gebaat bij een gestroomlijnd data verzamelingsproces. Een geautomatiseerd dataverzamelingsproces geeft minder fouten in de data set. Wat naar voren komt bij de inventarisatie van behoeftes bij onderzoekers is bij ieder gesprek verschillend, maar één ding is zeker: onderzoek is gebaat bij innovatie in techniek. Of het nu een complete webapplicatie op maat is of een kleiner stukje code dat automatisch mailtjes verstuurd met een te ondertekenen toestemmingsverklaring.  

Geïnventariseerde problemen bij onderzoekers 

Tijdens workshops en in individuele gesprekken zien we de volgende problemen van onderzoekers terugkomen: 

 1. Generieke tools voor dataverzameling zijn bijna nooit direct toe te passen bij een specifiek praktijkgerichte onderzoeksvraag, dit lijdt tot een veelvoud aan applicaties die worden gebruikt en veel handmatig werk met betrekking tot datamanagement. 
 2. Dataverzameling kost minstens zoveel tijd als de analyse. De analyse tijd neemt extreem toe als de data verkeerd, niet gestandaardiseerd of niet digitaal wordt verzameld: je bent dan veel tijd kwijt aan het opschonen en structureren van de dataset. Bovendien raak je data kwijt, wat niet aan de standaard voldoet. 
 3. Onderzoekers weten niet wat er allemaal mogelijk is op het gebied van automatisering of ontwikkeling van software voor hun specifieke onderzoek. 
 4. Onderzoekers beschikken naast hun domein specifieke kennis niet altijd over alle technisch specifieke kennis.  
 5. Veel software op de markt is gericht op niet praktijkgericht onderzoek 
 6. Onderzoekers hebben moeite met het verzamelen en correct behandelen van (gevoelige) persoonsgegevens voor hun onderzoek.  

Zijn bovenstaande geïnventariseerde problemen bij onderzoekers “op te lossen” door automatisering?  

 1. Voor veel specifiek praktijkgerichte onderzoeksvragen kunnen we maatwerk software maken. Modulaire bouwstenen van de huidige maatwerk software kunnen mogelijk aangepast worden aan jouw specifieke onderzoeksvraag. 
 2. Via de maatwerksoftware kan data gestandaardiseerd, digitaal verzameld worden.  
 3. In een gesprek kijken we en leggen we uit wat met behulp van maatwerk software te automatiseren is voor jouw specifieke onderzoeksvraag. 
 4. Onze Devops engineers beschikken over technisch specifieke kennis om mee te denken in de mogelijke oplossingsrichtingen. 
 5. De maatwerk software kunnen we inzetten voor praktijkgericht onderzoek. 
 6. Er is binnen de maatwerk software een module voor het pseunonimiseren van persoonsgegevens. Bijbehorende data wordt dan ook anoniem opgeslagen. 

Modulaire bouwstenen 

De bouwstenen die we tot nu toe gemaakt hebben voor verschillende onderzoeksprojecten zijn: 

 • Modulair opgebouwd Dashboard 
 • (Geanonimiseerde) persoonsgegevens/onderzoeksdeelnemers aanmaken en beheren 
 • Overzicht onderzoekmedewerkers 
 • Workflow van alle meet/onderzoeksmomenten, (agenda, overzicht van afspraken + gerelateerde uitnodigingen + archief) 
 • Vragenlijsten compleet gedigitaliseerd, zelfs ingewikkelde aankruis/invul velden 
 • Archiveren van data op gestructureerde wijze in HU Research Drive 
 • Meetgegevens onderzoek objectiveren, digitaliseren en visualiseren
 • Automatisch sensor data verzamelen bij mensen thuis
 • Simpele koppeling van analyse tools in de HU Research Cloud zoals Python en RStudio. 

Processen die gestandaardiseerd en geautomatiseerd zijn: 

 • Vast protocol van dataverzameling 
 • Vooraf valideren van (opgeslagen) onderzoeksdata 
 • Pseudonimiseren van persoonsgegevens 
 • Aanmaken van proefpersonen 
 • Bijhouden van meetmomenten en reminders bij missing data 

Wil jij een advies of concreet aan de slag met het automatiseren van jouw onderzoeksproject? 

Ben jij benieuwd wat wij als team Digitale Onderzoeksomgeving voor jou kunnen betekenen? Vraag een gesprek aanDan overleggen we samen wat de mogelijkheden zijn voor jouw specifieke onderzoeksvragen.