Canvas, GradeWork en TestVision verrijken onze digitale leeromgeving

Canvas, GradeWork en TestVision verrijken onze digitale leeromgeving

Onderwijs heeft de belangrijke taak om de studenten van vandaag klaar te stomen voor de toekomst. Hierbij maken we allemaal voorstellingen van hoe leren en werken in de toekomst eruitziet en dit denken wordt vaak gestuurd door technologische mogelijkheden. De uitvoering van de onderwijsvisie is daarmee aan het veranderen, maar het gaat met name om hoe we de digitalisering gaan verbinden aan wat studenten nodig hebben in de toekomst. In dit artikel vertelt Margriet van der Sar, programmamanager van Digitale Leeromgeving van de Toekomst (DLO), over de adoptie van Canvas, GradeWork en TestVision die onze digitale leeromgeving nu verrijken.

Ter introductie: waarvoor Canvas, GradeWork en TestVision?

Canvas, GradeWork en TestVision zijn onderdeel van de totale innovatie van de digitale leeromgeving. Alle ontwikkelingen binnen het programma Digitale Leeromgeving van de Toekomst hebben tot doel om de onderwijsinnovatie te kunnen ondersteunen. Dit betekent afscheid nemen van een aantal bestaande systemen, maar betekent ook de papieren manier van werken omzetten in een digitale werkwijze. Canvas, GradeWork en TestVision zijn door brede vertegenwoordiging vanuit het onderwijs geselecteerd als de systemen die respectievelijk het leren (LMS), het conceptueel toetsen en het digitaal inleveren en beoordelen het beste kunnen ondersteunen.

Per 3 september is het nieuwe collegejaar 2018/2019 gestart en daarmee ook de adoptie van deze drie systemen bij ieder drie opleidingen binnen drie verschillende instituten. “Eind 2017/begin 2018 zijn we met DLO langs de MT’s van alle instituten geweest om toelichting te geven op het programma DLO en welke systemen vanaf september beschikbaar zijn voor het onderwijs. Uiteindelijk is in onderling overleg met het DLO team en negen instituten besloten met een van deze drie nieuwe systemen in blok A geregisseerd te starten”, vertelt Margriet.

Canvas
  • Instituut voor Verpleegkunde Studies > master
  • Instituut voor Arbeid & Organisatie > deeltijd
  • Institute for ICT > HBO-ICT
GradeWork
  • Instituut Theo Thijssen > eerstejaars voltijd
  • Instituut voor Paramedische Studies > Farmakunde
  • Institute for Marketing & Commerce > Ondernemerschap & Retail Management
TestVision*
  • Instituut voor Communicatie > Creative Business
  • Insitute for Engineering & Design > Technische Bedrijfskunde
  • Instituut voor Gebouwde Omgeving > Built Environment

* IA, SVO & IGTD stappen vanuit QMP over naar TestVision. De gezondheidsinstituten maken al gebruik van TestVision.

Toekomstig studeren ondersteunen  

Als er wordt gevraagd wat het uiteindelijk de student oplevert, is er een duidelijke visie: studenten hebben behoefte aan een soepele, duidelijke en aantrekkelijke digitale leeromgeving. Het onderwijsconcept valt al lang niet meer onder dat van een massasysteem en gepersonaliseerd leren neemt alleen maar toe. Studenten die bijvoorbeeld in meerdere instituten en opleidingen cursussen gaan volgen, willen dezelfde herkenbare omgeving hebben. Maar de HU kent een grote (inhoudelijke) diversiteit aan opleidingen die allemaal eigen vormen en kleuren hebben en dat moet de online omgeving ook kunnen ondersteunen. Canvas, GradeWork en TestVision bieden de mogelijkheid om binnen één standaardoplossing wel eigen keuzes te maken.

Voorbereiding van de adoptie

Voor de zomer hebben de opleidingen enorm hun best gedaan om gereed te zijn voor de Go Live in blok A. Margriet roemt hun inspanningen: “Er is keihard gewerkt en dat betekent dat de diverse rollen benoemd en ingeregeld zijn voor inrichting in de systemen, waaronder de super-users die van de hoed en de rand weten en ook de support in de organisatie goed weten te vinden. Ook zijn de Proeflokalen druk bezocht om te experimenteren en te ontdekken wat de (on)mogelijkheden zijn. Daarnaast zijn alle mensen getraind en aan de slag gegaan. Zo zijn in het geval van Canvas cursussites klaargezet, bij GradeWork zijn toetsboxen met grading rubrics ontwikkeld en bij TestVision de toetsen gedigitaliseerd. Wij complimenteren iedereen die in deze eerste livegang zitten voor hun inzet, enthousiasme en pionierschap! Het werken met een nieuw systeem gaat niet vanzelf, maar de samenwerking tussen projectteam, docenten, e-adviseurs en andere betrokkenen verloopt zeer plezierig en effectief.”

Wie volgen daarna?

“Bij de totale implementatie de aankomende jaren is het van belang ons te realiseren dat bepaalde bestaande systemen “uitgezet” worden vanwege verschillende redenen. Of omdat er geen ondersteuning meer geboden wordt door leveranciers, omdat we niet meer compliant zijn, of omdat het in de lucht houden van deze systemen de HU veel geld kost op beheer en licenties. Dit legt een tijdsdruk op de adoptie, terwijl dat soms niet altijd even handig uitkomt omdat opleidingen ook druk zijn met andere zaken zoals verhuizingen, curriculumaanpassingen of andere zaken die een tijdsclaim leggen op de medewerkers.

Wij proberen zo goed mogelijk rekening te houden met deze zaken, binnen de kaders die stuurgroep Hudio heeft gesteld. In overleg met de opleidingsdirecteuren en opleidingsmanagers maken we met elkaar de keuze hoe en wanneer live gegaan wordt. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat het voor de instituten duidelijk is wat het belang van de systemen is, zodat we ons samen kunnen inzetten om het proces soepel te laten verlopen. We staan overigens ervoor open om als DLO team nog eens langs te komen om meer te vertellen over de ontwikkelingen en initiatieven die het programma DLO voortbrengt.”

Hoe gaan jullie de eerste 100 dagen van de adoptie tegemoet?

“We zullen een evaluatie op de adoptie doen, maar ook het proces van de voorbereidingen nemen we al onder de loep om dat te blijven verbeteren. Daarnaast gaan we natuurlijk ook het gebruik van de systemen meten en hoe het bijdraagt aan de onderwijsvisie. Uiteindelijk leveren deze uitkomsten weer input waar ons multidisciplinaire team Leren & Toetsen mee aan de slag kan en hoe we de inrichting van de systemen nog verder kunnen verbeteren. Dit blijft hoe dan ook een ongoing proces, want ook na decharge van dit programma DLO blijven deze teams om samen met het onderwijs de DLO continu te verbeteren en onderwijsinnovatie te faciliteren. Om de 100 dagen symbolisch af te sluiten en de eerste ervaringen door te geven, organiseren we 13 december een DLO estafette waarin we het stokje overdragen aan de volgende instituten/opleidingen die live gaan.”

Heb je vragen, twijfels, interesse, zorgen of wil je afspraken maken omtrent de drie grote systemen, neem dan contact op met de betreffende projectleider:

Canvas: Sandra Broekman
GradeWork: Raymond van der Jagt
TestVision: Rogier Neefe

Wil je de eerste 100 dagen volgen van de nieuwe gebruikers, in contact komen met de verschillende projectleiders, of de voordelen van de systemen eens goed doornemen? Neem een kijkje op de website digitale.hu.nl.