DCC Pilot Project Gezonde Peutermonden succesvol afgerond

DCC Pilot Project Gezonde Peutermonden succesvol afgerond

Aan de Hogeschool Utrecht en aan andere hogescholen vindt in het domein van de zorg veel mens- gebonden onderzoek plaats. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan patiënten of cliënten of met gebruik van vrijwilligers. Er wordt samengewerkt met externe zorgprofessionals en andere onderzoekers en belanghebbenden zoals gemeenten en patiëntenorganisaties. Veel van deze onderzoeksprojecten verzamelen een grote diversiteit aan (gevoelige) data. Data in de vorm van klinische uitslagen, experimentele en fysiologische parameters, vragenlijsten, patiëntgegevens, klinische voorgeschiedenis en anamnese rapporten, experimentele gegevens, dagboekjes, videobeelden, geluidsfragmenten etc. In deze pilot staat interoperabiliteit van verschillende services aangeboden door SURF en deels in-house bij HU centraal. Omdat het hier een onderzoek betreft met jonge kinderen ligt de privacy van de data gevoelig. Authenticatie van toegang tot verschillende databronnen is een complex vraagstuk in dit project.

Verder is deze pilot is erop gericht om de data-cyclus binnen het project ‘Gezonde Peutermonden’ te professionaliseren en daarbij de onderzoeker(s) en alle betrokkenen centraal te stellen. Good practices uit research datamanagement, softwareontwikkeling en database ontwerp hebben daarbij een uitgangspunt gevormd voor het ontwerp van de VRE. Dit ontwerp is stapsgewijs geïmplementeerd binnen het programma Digitale Onderzoeksomgeving tijdens het uitvoeren van deze pilot. In eerste plaats is er gekeken naar de bijdrage aan de casus van de pilot en daarna waar mogelijk naar de overige onderzoekers. Zo is er een VRE gerealiseerd die hergebruikt kan worden door andere casussen. Samen met onderzoekers, ondersteuners en andere betrokkenen is er steeds een stukje van de ontwerpschets geconcretiseerd en geïmplementeerd, om kleine werkende producten op te leveren, die geëvalueerd konden worden en meteen een aspect van de casus oplossen.

Er is een webapplicatie ontwikkelt voor alle professionals die de data moeten gaan verzamelen voor de onderzoekers. Enkele belangrijke punten van deze webapplicatie:

 • Onderzoekers kunnen zelf peuters toevoegen aan het systeem, deze gegevens worden automatisch gepseudonimiseerd;
 • De webapplicatie, in de vorm van een dashboard, biedt een overzichtelijke weergave per peuter: welke data er wanneer verzameld moet worden;
 • Het invoeren van gebitsgegevens is volledig gedigitaliseerd waardoor fouten worden voorkomen en er geen meetgegevens verloren gaan;
 • Alle vragen die tijdens een meting beantwoord moeten worden zijn afgestemd met de onderzoeker. Antwoorden worden gestandaardiseerd ingevoerd.

Er is veel mogelijk als je software op maat maakt, processen kun je automatiseren en laten aansluiten op jouw onderzoeksvraag. Daarmee bespaar je tijd gedurende je hele onderzoek. De ‘winst’ opgesomd voor dit project:

 • Tijdswinst, zowel bij metingen als administratief;
 • Overzicht bij alle onderzoekmedewerkers (dashboard);
 • Processen binnen het onderzoek worden geautomatiseerd;
 • Hogere kwaliteit van je data, compleet, overzichtelijk, daardoor:
 • Geen/nauwelijks dataverlies voor je analyse:
 • Alles is ingericht op en gekoppeld aan het nieuwe platform van HU (SURF)Research Cloud:
  • AVGproof;
  • Alle data wordt veilig gearchiveerd voor analyse;
  • Makkelijk een virtuele onderzoeksomgeving in de cloud aan te koppelen, waar alle verzamelde onderzoeksdata geanalyseerd kan worden met Python of R;
  • Opslaglocatie HU Research Drive en virtuele onderzoeksomgeving toegankelijk voor alle onderzoekers van het onderzoeksproject.

Er is een template gemaakt van de applicatie met CI/CD pipelines voor andere onderzoekers:
https://github.com/uashogeschoolutrecht/django-app-template. 

In onderstaande video wordt in het kort uitgelegd hoe de webapplicatie werkt. Wil je meer weten of deze webapplicatie en wat team Digitale Onderzoeksomgeving voor jou kan betekenen? Stuur een mail naar onderzoeksupport@hu.nl.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door SURF, in samenwerking met onderzoeker Peggy Spreeuwel, onderzoeker / ontwikkelaar Marc Teunis, ontwikkelaar Rins Rutgers, datasteward Jurgen Mollema, datasteward Tineke van der Meer, programmamanager Rogier Neefe en projectleider Margreet Riphagen.