De cloud is mistig…

De cloud is mistig…

Even iets opslaan in je Dropbox zodat je er overal bij kan. Of samenwerken in Google Spreadsheets, scheelt een hoop heen-en-weer mailen! Werken in de cloud is ontzettend handig, maar heb jij er wel eens bij stil gestaan waar jouw gegevens dan worden opgeslagen? Wie er bij kunnen? En welke rechten je hebt als je iets in een cloud-omgeving opslaat?

Nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018

Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet is van invloed op hoe we binnen de HU omgaan met persoonsgegevens en hoe wij deze gegevens verwerken, bijvoorbeeld door gebruik van programma’s via het internet (de Cloud), zoals Dropbox, Gmail en Google Drive. De HU is druk bezig met adequate maatregelen om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd. Daarnaast moet het goed omgaan met persoonsgegevens de gewoonste zaak van de wereld zijn en is het onze plicht naar de betrokkenen waarvan we gegevens verwerken.

Hoe is jouw privacy instelling?

Even belangrijk is echter hoe HU-medewerkers en -studenten met privacygevoelige informatie omgaan. Binnenkort start daarom een campagne om je bewust te maken van je eigen gedrag op dit gebied. Wil je alvast meer weten over dit onderwerp? Lees dan het artikel ‘Meer privacyrechten door nieuwe AVG-wet’.