Digitale Leeromgeving (DLO)

TestVision

(Ben je student en wil je inloggen bij je BYOD-toets? Klik dan hier.)

Digitalisering is niet meer weg te denken binnen het onderwijs. Hogeschool Utrecht vernieuwt de digitale leeromgeving en dat brengt ook meer mogelijkheden mee voor toetsing. Eind februari 2018 is de aanbesteding voor een HU-breed digitaal toetssysteem afgerond en een contract getekend met de leverancier van TestVision: Teelen Kennismanagement. TestVision gebruiken we binnen de HU voor summatieve toetsen in een gecontroleerde omgeving en tevens voor formatieve oefentoetsen.

Wat heb ik aan TestVision?

TestVision is een toetsapplicatie die onderdeel uitmaakt van de HU-toetsomgeving. Het is ontwikkeld door ervaren toetsspecialisten en maakt de taken van docenten niet alleen eenvoudiger, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van onze toetsen. TestVision sluit aan bij elke fase van de toetscyclus. TestVision heeft een consistente interface die de toetsontwikkelaars ondersteunt bij het ontwikkelen van toetstechnisch goede toetsen. Bovendien maakt TestVision het mogelijk om het vier-ogen-principe bij het ontwikkelen van toetsen toe te passen. Daarnaast kun je met behulp van TestVision een toetsafname voor studenten aantrekkelijker en motiverender maken.

Is jouw instituut nog niet gestart en ben je benieuwd hoe een toets in TestVision er uitziet en werkt? Je kunt direct een voorbeeldtoets maken met diverse soorten toetsvragen en een voorbeeldtoets over toetsconstructie.

Vraag als student

Als je als student vragen hebt over Testvision, dan is de docent het eerste aanspreekpunt. Neem in geen geval direct contact op met de super-user van de opleiding/het instituut. Als de docent de vraag niet direct weet te beantwoorden, dan zal deze contact met de super-user zoeken.

Super-users

Als je als docent vragen hebt over Testvision waar je zelf niet uit komt en waarin de FAQ ook niet in voorziet, is de super-user het eerste aanspreekpunt. De super-user is de “expert” binnen de opleiding of instituut, die op de hoogte is van het gebruik en toepassen van Testvision (binnen de opleiding)Mocht de super-user ook geen antwoord weten, dan kan deze contact opnemen met mede super-users via het Super-user Teams of met de e-adviseurs / functioneel beheerder (via helpdesk@hu.nl of het contact formulier).

Domeinbeheerder

Domeinbeheerders beheren de rollen/rechten en instellingen in Testvision per instituut. Als je als docent (toetsontwikkelaar) dus toegang moet krijgen of te weinig rechten heeft, kun je dit opnemen met de domeinbeheerder van je instituut.

Meer informatie

Inloggen

De komende tijd zullen de verschillende instituten geleidelijk met TestVision gaan werken. Als jouw instituut al is gestart, kun je via je domeinbeheerder toegang tot TestVision aanvragen.

Ben je student en wil je naar TestVision? Klik dan hier.

Inloggen als medewerker doe je hier, met je HU-account.

Overzicht domeinbeheerders en super-users

Een overzicht met alle domeinbeheerders en superusers per instituut, vind je in de FAQ.

Online training

Er zijn verschillende bronnen waar je meer informatie en hulp kunt vinden over de werking en toepassing van TestVision:

FAQ

 • Logo TestVision  De help-functie binnen TestVision (vragenteken rechts boven) is toegespitst op de inhoud die je ziet (dus per pagina anders).
 • HU logo In de FAQ vind je de meest gestelde vragen over TestVision.
  Aan de rechterkant staan verdere onderwerpen, ook kun je het zoekveld gebruiken.
 • HU logo Heb je je antwoord niet kunnen vinden bij de FAQ’s en komt de superuser van je instituut er ook niet uit, stel dan je vraag aan de e-adviseur/functioneel beheer via het TestVision formulier.

Veilig toetsen

Vanuit examencommissies en de Toetsorganisatie van Onderwijslogistiek is een veilige toetsafname continu een aandachtspunt. Niet alleen tijdens, maar ook voor en na de toetsafname doen zich mogelijk risico’s voor waarop maatregelen nodig zijn om de veiligheid te verhogen. Ook als docent/examinator lever je hierin een belangrijke bijdrage.

Waarom veilig toetsen?

Veilig toetsen gaat over het gehele toetsproces en is daarmee een onderwerp dat vraagt om ketenregie. Bij veilig toetsen gaat het onder andere om het voorkomen van:

 • misbruik van toetsing in de toetsketen;
 • fouten in de toetsketen tijdens overdrachtsmomenten.

Veilig toetsen richt zich dus op de gehele toetsketen: van beleid, via proces, tot de uitvoering – rondom de verschillende toetsvormen. Veilig toetsen gaat naast procedures en beveiligingsmaatregelen vooral over de rol (bewustwording, houding en gedrag) van betrokkenen (de ketenpartners).

Risico’s

De toetscyclus zoals SURF die hanteert voor digitaal toetsen (Werkboek Veilig Toetsen, editie 2017Begrippenkader voor digitaal toetsen), bestaat uit een aantal stappen. Binnen iedere stap van de toetscyclus kunnen verschillende risico’s optreden, zoals:

 • Weggeven of (onbewust) openbaren van toetsinhoudelijke informatie (mn. in de stap Construeren, Afnemen, Nakijken)
 • Ongeoorloofd manipuleren van antwoorden en/of resultaten (mn. in de stap Nakijken)
 • Manipuleren van de toets PC en toetsomgeving (mn. in de stap Construeren, Afnemen)

Maatregelen

Bij een mogelijk risico met impact op de toetsveiligheid als gevolg, zijn er tal van maatregelen te bedenken om de schade te beperken. Om een paar te noemen:

 • Toetssysteembeveiliging; beveiligde toetssoftware, secure browser/safe exam browser (blokkeren internet-, programma- en netwerktoegang)
 • Toegang werkstations; 2-step authenticatie; gedeelde werkschijven (gezamenlijk en/of op een plek toetsitems ontwikkelen, liefst in de beveiligde ontwikkelomgeving van het toetssysteem); opslaggegevens in de cloud
 • Toetsbeveiliging; Randomisatie van toetsvragen en/of antwoordalternatieven; opstarten van toets eenmalig mogelijk; inzage in gecontroleerde omgeving; betreden toetszaal alléén voor ingeschreven studenten

De meest voorkomende risico’s en maatregelen, per stap in de toetscyclus, kun je vinden in de bijlage.

Tips & tricks

Met onderstaande tips en tricks willen we je bewustheid triggeren over veilig toetsen en jouw handelen als docent cq. examinator bij de voorbereiding van de toets, tijdens en na de toetsafname.

Contact

Heb je vragen of wil je meer info over TestVision, neem dan contact op via dit formulier