Digitale Leeromgeving (DLO)

SP2010 Cursussites, Portfolio en Honours per maart 2020 uitgezet

De Sharepoint Cursussites, Honours-sites en Portfolio sites uit de Sharepoint 2010 omgeving, zijn met ingang van medio maart 2020 niet meer beschikbaar. Over het waarom en de alternatieven zijn er de afgelopen tijd regelmatig berichten verschenen in blogs en nieuwsbrieven.

Op deze informatiepagina lees je wat dit voor jou als medewerker of student betekent als je één of meer Sharepointpagina’s hebt gebruikt.  Het gaat om de pagina’s die vallen onder Cursussen (cursussen.sharepoint.hu), Portfolio (portfolio.sharepoint.hu) en Honours (honours.sharepoint.hu).

Wat betekent dit?

Als student kon je vanaf medio maart 2020 niets meer inleveren in de Sharepoint Cursus en Honours omgeving muv een aantal bezemsites. Portfolio is sinds Q4-2021 ook definitief uitgezet. Nadere informatie staat in de vragen en antwoorden onderin.

Alternatief Gradework en/of Canvas

De meeste opleidingen maken al langer gebruik van Gradework en Canvas. Deze applicaties zijn ingericht en geschikt voor het geven van cursussen en het afnemen van toetsen.

Je kunt via de volgende link inloggen op GradeWork en is er is een FAQ van de leverancier dat antwoorden geeft op veel studentvragen.

Je kunt via de volgende link inloggen op Canvas en ook van Canvas is er een FAQ-pagina.

Informatie en antwoorden over Sharepoint 2010

Hoe zit het met de toegang tot Cursussites, Portfolio en Honours na maart 2020?

Er zijn in de afgelopen jaren veel toepassingen op Sharepoint 2010 (SP2010) gebouwd waaronder de cursussites met inleverfunctionaliteit. Echter inmiddels is Canvas als Leer Management Systeem in gebruik genomen en Gradework als Digitale Inlever en Beoordelings Box.

Daarnaast is het zo dat de SP2010 Cursussites, Portfolio en Honours omgevingen technisch gezien, qua functionaliteit en security end of life waren. De leverancier Microsoft is ook gestopt ook met de ondersteuning.

In de andere vragen en antwoorden wordt specifiek antwoord gegeven op de verschillende omgevingen.

Tot wanneer kon ik inleveren of nakijken in de Cursussites, Portfolio en Honours omgeving?

Tot uiterlijk zondag 15 maart 2020  kon je iets inleveren en of een beoordeling uploaden.

Vanaf maandag 16 maart 2020 mocht en kon je niets meer inleveren in de Sharepoint Cursus en Honours omgeving omdat deze offline zijn gezet. Portfolio is in Q4-2021 uit gezet.

Wat is het alternatief van Cursussites, Portfolio en Honours?

Het alternatief is  Gradework en Canvas . Zie ook de links bovenin deze pagina en de andere FAQ items.

Als de FAQ niet voldoende informatie biedt, kan je contact opgenemen met de keyuser of super-user. Een lijst met keyuser of super-users per opleiding/instituut kun je vinden onder: lijst

Let op: het is niet de bedoeling dat je de leverancier zelf benadert. Jouw contacten lopen via de docent/SLB-er en keyuser/super-user. Zie ook het item over het aanspreekpunt bij vragen.

Eerste aanspreekpunt bij vragen: Hoe en bij wie meld ik Sharepoint-vragen?

Als je student bent geldt de volgende route:
Student –> SLB-er –> Keyuser/super-user van de opleiding/het instituut –> via TOPdesk: Functioneel beheer –> Leverancier

Als je docent bent geldt de volgende route:
Docent –> Keyuser/super-user van de opleiding/het instituut –> via TOPdesk: Functioneel beheer –> Leverancier

Een lijst met keyusers/super-users per opleiding/instituut kun je vinden onder: lijst

Wat gebeurt er met de bezemcursussen op SP 2010?

De meeste bezemcursussen staan al in Canvas.

Kan ik de Cursussites, Portfolio en Honours echt niet meer gebruiken?

Helaas zijn de Cursussites en Honours omgevingen vanaf medio maart 2020 niet meer te gebruiken en de Portfolio sites vanaf Q4-2021.

Kan ik als student of docent ingeleverde werk cq beoordelingen downloaden?

Dat is niet meer mogelijk omdat alle omgevingen offline gezet.

Wat gebeurt er met de ingeleverde en beoordeelde documenten?

Van de data van de Sharepoint 2010 Cursussites worden de ingeleverde en beoordeelde zaken gearchiveerd. Als HU hebben we een wettelijke verplichting om deze data maximaal 7 jaar te bewaren (ingeval van afstudeerwerk) en alleen beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld audits en examencommissies.
Na die maximale termijn van 7 jaar zijn we wettelijk verplicht om de data daadwerkelijk te verwijderen/vernietigen.

Zoals hierboven aangegeven hebben we een wettelijke verplichting om bepaalde data gedurende een bepaalde tijd te bewaren. Die data wordt alleen ter inzage ter beschikking gesteld aan examencommissies en accreditatiecommissies. Voor overige betrokkenen, zoals studenten en docenten, is de data niet meer raadpleegbaar.

Kan ik als student of docent documenten na het uitzetten nog inzien?

Nee, niet vanaf een HU omgeving. Als student ben je zelf verantwoordelijk voor de data die ooit is ingeleverd.

De HU is alleen wettelijk verplicht om bepaalde data gedurende maximaal 7 jaar te bewaren ingeval van accreditaties/audits. De data is ook alleen toegankelijk voor een geselecteerde groep medewerkers en niet voor studenten. Na het aflopen van de bewaartermijn zijn we ook verplicht om de data te vernietigen.

Is there a FAQ in English?

No there is no English FAQ.