Digitale Leeromgeving (DLO)

Learn (Moodle) per december 2020 uitgezet

Het platform learn.hu.nl (Moodle) had met ingang van 1 februari 2020 geen actieve rol meer in het onderwijs van de opleidingen CMD, Journalistiek, Communicatie, AD Eventmanager en Creative Business omdat alle opleidingen over zijn gegaan op Canvas.

Wat betekent dit voor de student en docent:

Studenten kunnen via MyHU een link naar de cursuspagina vinden op Canvas.

Alle cursussen zijn verhuisd naar Canvas.
Student en docent hadden in het studiejaar 2019/2020 nog de mogelijkheid om data te downloaden. Sinds 1 september 2020 bestaat deze mogelijkheid niet meer en is Moodle /Learn uiteindelijk in december 2020 verwijderd.

Learn (Moodle) no longer in use as of February 1st 2020

With effect from 1 February 2020, the learn.hu.nl (Moodle) platform is no longer available in the education of the bachelors in CMD, Journalism, Communication, AD Eventmanager and Creative Business.

What does this mean for student and teacher

Students can find a link to the course page on Canvas via MyHU.

All courses are migrated to Canvas.
In the academic year 2019/2020, students and teachers still had the option to download data. As of September 1, 2020, this option no longer exists and Moodle / Learn was eventually removed in December 2020.