DLO Kwaliteitsafspraken
AI in hoger onderwijs

AI in hoger onderwijs

Het verhogen van studentsucces door de strategische sturing op mensgerichte toepassing van AI.

Initiatiefnemer: Michel Dingarten

AI is zowel een High Risk voor het onderwijs (EU 2021) als een kans voor innovatie en profilering. De focus ligt op de betekenisvolle toepassing van AI techniek in combinatie met de versterking van bij uitstek menselijke kwaliteiten. Het project heeft tot doel om samen met studenten, docenten en onderzoekers actuele kansen met AI planmatig, gestuurd en kritisch te beoordelen, toe te passen en te evalueren.

Toelichting:

Het project heeft het afgelopen jaar een procesorganisatie ontworpen en eerste pilots geïdentificeerd. Begin studiejaar 21/22 wordt de governance nader ingebed en beogen we te kunnen starten met de eerste pilots. Het project werkt met een expertpanel en vanuit de wensen en ideeën bij studenten en collega’s.