DLO Kwaliteitsafspraken
Automatische ondertiteling

Automatische ondertiteling

Ondertiteling maakt je video toegankelijker, maar is kostbaar en tijdrovend. Automatisering kan hierbij helpen.

Initiatiefnemer: Lotte van Leengoed

De HU wil een inclusieve hogeschool zijn, wat betekent dat studenten (en medewerkers) met een beperking optimaal kunnen deelnemen aan elke vorm van onderwijs. Maar wat als lesmateriaal bestaat uit video’s of podcasts? Hoe kunnen doven- en slechthorenden dit tot zich nemen? Ook de informatievoorziening op websites moet toegankelijk en geschikt zijn voor (aankomend) studenten met een beperking. De internationale trend van video is ook bij de HU te zien: steeds meer informatievoorziening wordt via video verspreid. Ondertiteling maakt video’s en podcasts toegankelijker. De afgelopen maanden werkte Team Media aan de eerste versie van de oplossing Automatische ondertiteling, die nu beschikbaar is.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Als HU-medewerker kun je via Canvas en myHU direct bij je opgeslagen (onderwijs)video’s. Deze kun je vervolgens laten voorzien van automatisch gegenereerde ondertiteling. Waarschijnlijk is deze ondertiteling niet volledig accuraat en zijn er tekstuele correcties nodig. Deze correcties kunnen docenten zelf doorvoeren en opslaan binnen Canvas. Zij zijn zelf immers het best in staat vakjargon en afkortingen correct in te voeren. De gemaakte ondertiteling is daarna direct beschikbaar bij de video. Je kunt op dit moment video’s gesproken in het Nederlands en het Engels laten ondertitelen. Zie hier hoe dit precies werkt:

Deze oplossing zal steeds worden verbeterd aan de hand van ervaringen en wensen van gebruikers. Mogelijke ontwikkelrichtingen zijn het verhogen van de doorzoekbaarheid van video’s op basis van de ondertiteling, een transcript van de video beschikbaar maken voor studenten, en specifieke woordenlijsten met vakjargon kunnen “voeren” aan de ondertitel-engine, zodat de kwaliteit van de automatische ondertiteling verhoogd wordt.