DLO Kwaliteitsafspraken
Cloud omgeving voor Data Science onderwijs

Cloud omgeving voor Data Science onderwijs

Naam initiatiefnemer: Bas van Gestel

Data Science houdt zich bezig met data en de analyse daarvan. Voor veel vakgebieden geldt dat Data Science skills meer en meer gevraagd worden vanuit het werkveld. Maar op dit moment is er binnen de HU nog geen digitale leeromgeving voor Data Science onderwijs. In de onderstaande video kun je meer informatie krijgen over het initiatief voor een Cloud omgeving voor het Data Science onderwijs.