Downloaden Authenticator App t.b.v. Osiris en Examupload verlengd tot 20 december

Downloaden Authenticator App t.b.v. Osiris en Examupload verlengd tot 20 december

For English see below

Je hebt een email ontvangen dat voor de cijferregistratie in Osiris en toegang tot Examupload een nieuwe manier van inloggen geldt vanaf 29 november. Dit gebeurt dan niet met een extra code via SMS maar via de App ‘Microsoft Authenticator’ op je smartphone. Hiervoor heb je instructies ontvangen voor installatie van de app en registratie van je telefoon. We hebben het verzoek vanuit de organisatie gekregen om meer tijd voor deze registratie mogelijk te maken. Daarom heeft Onderwijslogistiek in samenspraak met ICT besloten het gebruik van de app pas te activeren vanaf woensdag 20 december. Het is wel van belang vóór die datum de app te downloaden en je telefoon te registreren.

Vanaf 8 januari gebruik je de app ook voor het gebruik van VPN. Tot die datum verandert voor VPN niets. Meer informatie daarover volgt nog.

Je vindt de instructies op ASKHU authenticator App.

Download of Authenticator App for Osiris and Examupload extended until December 20th

You have received an email that applies a new way of results registration in Osiris and access to Examupload from the 29th of November. Instead of a code by SMS the code on your smartphone will be supplied by the App ‘Microsoft Authenticator’. You have received instructions for the installation of the app and registration of your phone. We received the request from the organization to extend the registration time. That is why Onderwijslogistiek, in consultation with ICT, decided to activate the app not earlier then Wednesday December 20th. It is important however to download the app before that date and register your phone.

From  January 8th the App is also needed for making a VPN connection. Until that date nothing changes for VPN. More information will follow.

Instructions you can find here: ASKHU authenticator App.