Het Canvas-Proeflokaal in met de superusers

Het Canvas-Proeflokaal in met de superusers

Met het mooie weer van de afgelopen weken lijkt voor de een september verder weg dan voor de ander. Bij de opleidingen die zich voorbereiden op het in gebruik nemen van Canvas voel je een zekere opgetogen spanning. In de paar weken die nog resteren tot de zomervakantie zijn de eerste ontwerpers bezig de laatste puntjes op de i te zetten.

Sinds februari kunnen docenten ervaring opdoen met Canvas. Drie instituten die geselecteerd zijn voor periode A om live te gaan, gingen met support vanuit het DLO-programma aan de slag met het voorbereiden van onderwijs in Canvas: Institute for ICT, Instituut voor Verpleegkundige Studies en Instituut voor Arbeid & Organisatie.

Naast deze instituten zijn er ook instituten die het initiatief hebben genomen om via het Proeflokaal te experimenteren met Canvas in hun onderwijs. Een voorbeeld hiervan is de deeltijdopleiding Life Sciences van het Institute for Life Sciences & Chemistry. Superusers Sjirk Zijlstra en Jeroen Middelbeek hebben hun collega’s zelf opgeleid in het platform en met een kernteam een template ontworpen dat het beste past voor hun onderwijs, maar genoeg vrijheid laat voor passende keuzes bij de diverse leerlijnen. Zie in de video hieronder hoe Jeroen samen met superuser Arno Kamphuis vertelt over hun rol bij de implementatie.

Over superusers gesproken: dat zijn er nu een stuk of 30. Sommige vanuit opleidingen die op korte termijn Canvas gaan gebruiken; de andere hebben nog een jaar de tijd om te ontwerpen, produceren en collega’s te trainen. We zien vanuit DLO met plezier hoe superusers die al wat langer bezig zijn zeer bereid zijn om hun kennis door te geven aan de nieuwkomers, waarbij zij zelf ook hun visie en uitvoering daarvan weer verder kunnen aanscherpen.

Kleine pasjes, grote pasjes… Het zijn allemaal stappen in de richting van de HU-visie: meer blended, meer co-creatie. Onderwijs voor kleine teams, nabootsing van de beroepspraktijk, rijkere leeromgevingen. Een stukje automatisering van feedback en formatief toetsen dat docenten tijd en repetitief werk scheelt en de mogelijkheid biedt voor differentiatie en persoonlijke leerroutes. Onderwijsinnovatie is natuurlijk altijd groter dan een nieuwe werkvorm ontwerpen in een digitaal platform, maar Canvas faciliteert met gemak de verschillende ambitieniveaus en ontwikkelsnelheden.

Wil je zelf op verkenning in Canvas? Meld je dan aan voor het Proeflokaal!