Nieuw: Plagiaatcontrole via Ouriginal in TestVision

Nieuw: Plagiaatcontrole via Ouriginal in TestVision

In een recente update van TestVision is een functionaliteit toegevoegd waar vanuit verschillende opleidingen al een tijd om is gevraagd; plagiaatcontrole voor open vragen.
Concreet betekent dit dat bij een TestVision afname waaraan een toets gekoppeld zit met minstens één open vraag ingesteld kan worden dat Ouriginal de open vragen op plagiaat controleert. Een open vraag is in dit geval ofwel een vraag waarbij een student een antwoord typt ofwel een vraag waarbij een student een bestand als antwoord inlevert.

Het begin

Als we de klok even terugdraaien naar iets meer dan 2 jaar geleden dan zijn we beland bij het begin van de Coronapandemie. Opleidingen moesten toen in sneltreinvaart opeens allerhande toetsen omzetten naar toetsvormen die op afstand georganiseerd konden worden. Een vraag die daarbij snel naar boven kwam vanuit het onderwijs was of open vragen in TestVision op plagiaat konden worden gecontroleerd. Om verschillende redenen heeft het een tijd geduurd voordat de leveranciers van TestVision en Ouriginal deze koppeling gerealiseerd hadden.

Nu de Coronapandemie (vooralsnog) is bedaard is de functionaliteit klaar om gebruikt te worden. De leveranciers hebben wel aangegeven dat dit moet worden gezien als een eerste versie waarbij nog gekeken moet worden hoe het daadwerkelijk gebruikt wordt en welke doorontwikkeling er nodig is om daarbij aan te sluiten.

Waarom nu nog plagiaatcontrole?

Het lijkt misschien mosterd na de maaltijd dat deze functionaliteit wordt opgeleverd. Toch ligt het voor de hand dat de vraag naar plagiaatcontrole een blijvende is. Ten eerste vinden veel toetsen plaats via Bring Your Own Device (BYOD), oftewel via de eigen laptop van studenten, ondanks dat de toetsen op de HU worden afgenomen. Dit brengt weer andere uitdagingen met zich mee. Risico’s ondervangen we natuurlijk zoveel mogelijk met surveillanten en specifieke beveiligingssoftware maar dat er in deze context vraag is naar meer zekerheid over of de student het werk zelfstandig heeft gemaakt is niet vreemd. De verwachting naar de toekomst toe is dat BYOD blijft.

Daarnaast is er ook een groeiende behoefte bij veel opleidingen om TestVision niet alleen te gebruiken voor eenvoudige kennistoetsen maar juist ook middels open vragen om inzicht en vaardigheden te toetsen. En juist voor dat type toetsen kan er nu op plagiaat worden gecontroleerd.

Tenslotte zullen er doelgroepen zijn (zoals studenten in het buitenland) voor wie toetsen op afstand ook in de toekomst relevant zullen zijn. Ook bij toetsen voor deze doelgroepen blijft het dan interessant om de antwoorden op plagiaat te kunnen controleren.

Hoe werkt de integratie Ouriginal – TestVision?

Voor de werking van de TestVision kant van deze integratie hebben we deze Canvaspagina gemaakt.

Voor de werking van Ouriginal kan je hier meer informatie hier vinden.

Ook kan je over functionaliteiten van TestVision altijd meer informatie vinden in de helpfunctie binnen de applicatie. Rond plagiaatcontrole kan je bijvoorbeeld het een en ander lezen op deze pagina van de helpfunctie.