Publicatiesites: wanneer gebruik je de nieuwe site?

Publicatiesites: wanneer gebruik je de nieuwe site?

SharePoint2010 als samenwerkingsomgeving verdwijnt en gaat over naar Ms Teams en Publicatiesites. Ms Teams is al volop in gebruik, de publicatiesites worden momenteel ingericht door de coördinator. Elk instituut, kenniscentrum en dienst heeft minimaal één iemand aangesteld als coördinator van de migratie van de data. Deze persoon heeft contact met de projectadviseur en zijn directe collega’s die te maken hebben met het uitzetten van sites, overzetten van data en in gebruik name van publicatiesite. Een belangrijke moment is: wanneer we over gaan van de oude site naar de nieuwe site. Daarvoor moet alle belangrijke informatie op de nieuwe site gevonden kunnen worden. Ook veel archief materiaal moet een plek krijgen op de nieuwe site. Dit gaat om veel data waarbij een deel handmatig en een deel automatisch wordt overgezet. Het moet secuur gebeuren en goede communicatie naar alle gebruikers is essentieel. Elk instituut, dienst en kenniscentra heeft daarom zijn eigen “go-live” datum. In overleg is dit moment bepaald en via de lijn van de coördinator wordt dit gecommuniceerd.

Denk aan de links!

Omdat SharePoint zo verweven zit in onze werken en denken zijn er veel links geplaatst naar SharePointsites. Denk hierbij aan askHUpagina’s, publicaties/folders, cursussites, instructiepagina’s, faqs, etc. Wees je bewust dat deze links straks ook niet meer werken en dus geüpdate moeten worden.