Web Proctoring: een nieuwe vorm van digitaal toetsen

Web Proctoring: een nieuwe vorm van digitaal toetsen

Wat is web-proctoring?

Web proctoring is een vorm van digitaal toezicht die het mogelijk om plaatsonafhankelijk examens af te nemen. Het is te vergelijken met surveilleren op afstand. De belofte van proctorsoftware is dat studenten en cursisten op een betrouwbare, valide en veilige manier overal (bijvoorbeeld thuis) examens kunnen maken. De software detecteert en markeert op een aantal manieren fraudegevallen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het meekijken op het scherm van de student, videobeelden en het gebruik van de microfoon.

Ontwikkelingen bij de HU

Product Owner DLO Leren & Toetsen, Robert, vertelt welke stappen we nu nemen in tijden van afstandsonderwijs.

Deeloplossing voor alternatieve toetsvormen

In de beslisboom voor alternatieve toetsing is webproctoring één van de uitkomsten. Omdat het nieuw voor de HU is moet er nog een leverancier / systeem geselecteerd en geconfigureerd worden. Vervolgstap is het inrichten van het proctorproces in de organisatie.

Het is duidelijk dat niet alle kennistoetsen gebruik kunnen maken van webproctoring. De selectiecriteria worden nog ontwikkeld en eind april verwachten we meer informatie te delen over wanneer het beschikbaar is voor de HU.