Meer blogs

Wil je meer weten over Canvas, TestVision, GradeWork, Office 365, myHU, MAM, Leerplanner, Big Data, Windows 10 en alles wat nog meer onder de digitale werk-, leer- en onderzoeksomgeving valt?

Lees verder

Wat is de digitale onderzoeksomgeving?

De HU wenst in de nabije toekomst een digitale onderzoeksomgeving waarin onderzoekers, docenten en ook studenten de beschikking hebben over een goed voorziene set aan onderzoekssoftware. Deze software ondersteunt hen bij alle fasen in hun onderzoeksproces. De onderzoeksdata staan veilig opgeslagen en zijn ook bereikbaar voor externen waarmee wordt samengewerkt.

Lees hier verder