Afstandsonderwijs

Digitaliseren van toetsvormen

Toetsing op afstand heeft zijn eigen dynamiek, uitdagingen en kaders. Er zijn mogelijkheden zonder dat de toetsvorm aangepast wordt en in andere gevallen vraagt het een aanpassing van de toetsvorm.

Hoe kunnen we de student helpen de toetsen zo veel mogelijk doorgang te laten vinden op een manier die voldoende valide en betrouwbaar is?

Verslagen of beroepsproducten

Verslagen of beroepsproducten kunnen in principe via de reguliere route ingeleverd worden, zoals in GradeWork, OnStage of Canvas (enkel voor programmatisch toetsen).

Bij niet-digitale producten is er sprake van maatwerk. Bijvoorbeeld bij een werkend technisch product zou het ontwerp kunnen worden geüpload en foto’s/filmpjes van het ontwerp ook. Overleg hierover met je examencommissie.

Assessments en presentaties

Assessments en presentaties kunnen via MS Teams worden uitgevoerd. Een voorbeeld hoe je dit kunt inrichten vind je in het Protocol Online Assessments van de opleidingen Communicatie en Event Management. Stem de procedure af met je examencommissie.

Enkele aandachtspunten m.b.t. het inrichten van MS Teams:

  • Er kunnen maximaal vier mensen voortdurend in beeld getoond worden.
    • Je kunt wel vastzetten wie er in beeld moeten staan.
  • Indien je een assessment plant met meer dan vier mensen is het goed af te stemmen met je eigen opleiding en examencommissie hoe hiermee om te gaan.
  • Veld-assessoren van buiten de HU kun je ook toevoegen.
  • Als je je audio hebt aanstaan, spreek je altijd naar alle mensen. Je kunt niet specifiek iemand aanspreken.

Wil je weten hoe je de functies van MS Teams kan inzetten voor het afnemen van assessments of hoe je via MS Teams een college geeft vanuit huis? Op de overzichtspagina samenwerken in MS Teams  vind je alle antwoorden.

Tentamens

Het toetsen op afstand (online toetsen) verschilt van het reguliere toetsen. Het grootste verschil is dat de student bij een toets op afstand niet fysiek aanwezig is. Dit maakt het bijvoorbeeld lastiger om betrouwbaarheid vast te stellen. In theorie kunnen studenten deze kennistoetsen ook thuis maken maar dan is er geen of weinig controle. De HU heeft op dit moment nog geen ondersteuning op proctored online examinering.

Alternatieve toetsvormen

De hogeschool is daarom op zoek naar alternatieve vormen:

  • Dat kan een mondeling tentamen via MS Teams zijn, maar een nadeel daarvan is dat het veel docentenuren kost om alle studenten individueel te spreken.
  • Een ander alternatief is ‘timeboxing’: het instellen van een beperkte reactietijd waarbij studenten de online vragen meteen moeten beantwoorden zodat er geen tijd is om dingen op te zoeken.
  • Je kunt ook er ook een take home tentamen of open boek tentamen maken. De docenten maken toetsvragen die meer inzicht en toepassingsgericht zijn. Dus de kennisgerichte vragen zijn dan beperkt. Hier lees je daar meer over.
  • Of dat de toets formatief afgenomen wordt. Dit is op korte termijn misschien een oplossing maar maakt je vragen onbruikbaar voor toekomstig gebruik. Als dat niet erg is: toetsvragen in TestVision kunnen als formatieve toets aangeboden worden

TestVision of Canvas

De studenten kunnen vanuit huis kunnen inloggen met hun HU-account in TestVision en Canvas. TestVision zet je in voor summatieve en formatieve toetsen en Canvas voor formatieve toetsen. Welk systeem kun je het best wanneer inzetten? Dat lees je in deze blog.

Hoe je afname klaarzet in TestVision kun je hieronder vinden. Hier kun je een handleiding en video bekijken over de mogelijkheid van quizzes in de Canvas.

Nu er meer gebruik wordt gemaakt van TestVision om thuis ook summatief te toetsen, is er behoefte aan informatie over hoe fraude tijdens tentamens vanuit huis beperkt kan worden. Hieronder vind je tips om plagiaat te beperken.

BIJLAGE

Openboektoets en take-hometoets

Het toetsen-op-afstand vraagt van veel toetsen dat ze worden omgezet. Dit speelt ook  bij zogenaamde ‘tentamens’ of synchroon afgenomen (kennis)toetsen.

Mogelijke alternatieve toetsvormen zijn de take-hometoets of de openboektoets,.

Een take-hometoets (THT) is een toets die je studenten digitaal toe kunt sturen, waarbij je een tijdslimietaangeeft, en waarbij de studenten wordt gevraagd om het online in te dienen of naar jou terug te sturen. De toets wordt dus op afstand gemaakt. Het is studenten toegestaan om bestaande hulpmiddelen (zoals informatiebronnen) te raadplegen via het internet, gedurende de toetstijd.  Meestal is bij een THT eerder sprake van dagen dan van uren dat ze aan de toets mogen besteden.

Nauw verwant aan een THT is de  ‘openboektoets’ (OBT). Hier zie je meestal een veel beperktere tijd aan de toets toegekend, bijvoorbeeld 2 uur. Ook worden studenten hier soms restricties opgelegd met betrekking tot het raadplegen van bronnen of elkaar.

In bijgaand artikel gaat Wendy Peeters in op de take-hometoets als mogelijke vervanging van bestaande toetsen.