Proof of Concept Hybride leslokaal start in mei

Proof of Concept Hybride leslokaal start in mei

Vanuit de kwaliteitsgelden is door de opleiding Creative Business een aanvraag ingediend voor een proef met een Hybride leslokaal voor interactief onderwijs, aan fysiek aanwezige studenten én studenten die online meedoen. Omdat deze behoefte HU-breed speelt is er een Proof of Concept (PoC) gestart om tot een oplossing te komen die voor zoveel mogelijk docenten inzetbaar is.

Online studenten betrekken bij interactieve les

Er is al heel wat geëxperimenteerd met hybride lesvormen. Een aantal zaken blijkt daarbij voor verbetering vatbaar. Zo is het niet goed mogelijk om zowel je presentatie te delen, als alle online aanwezige studenten te zien. Voor een docent is het zo heel lastig om iedereen evenveel aandacht te geven, en online aanwezige studenten voelen zich dan ook minder betrokken.

Met deze PoC willen we onderzoeken welke AV-middelen een interactieve hybride les ondersteunen in leslokalen (30 pers). Uitgangspunten daarbij zijn dat alle online en fysiek aanwezigen elkaar kunnen verstaan én zien. Ook kunnen alle aanwezigen de presentatie/Powerpoint bekijken. Hierdoor is er meer interactie mogelijk tussen de docent en alle studenten, én tussen de studenten onderling. Op die manier zouden online aanwezige studenten zich meer betrokken moeten voelen bij de les. Een van de vragen die moet worden beantwoord is of dit ook echt zo is!

Een ander uitgangspunt is dat de techniek in eerste instantie niet méér mogelijk hoeft te maken dan in de fysieke wereld zou kunnen. We kiezen bijvoorbeeld niet voor een camera die op de fysiek aanwezige studenten inzoomt: in een klaslokaal loop je immers ook niet naar een medestudent toe als deze een vraag stelt. Daarnaast worden de lessen niet opgenomen. Het gaat er om goede interactie te bewerkstellingen in een veilige leeromgeving. Daar passen opnames niet bij en zijn ook niet nodig. Voor kennisoverdracht zijn andere middelen meer geëigend, zoals kennisclips of opnames in een hoorcollegezaal.

Drie opstellingen worden getest

Belangrijk bij deze PoC is dat de uiteindelijke oplossing schaalbaar is, zodat zoveel mogelijk docenten op deze manier les kunnen gaan geven. Daarom zal een groepje docenten van IVK, IvC, IA, ILC, IGTD en IvM na de meivakantie drie verschillende opstellingen testen. De opstellingen variëren van minder uitgebreid naar uitgebreider.

Resultaten

Met deze PoC willen we onderzoeken wat de minimaal benodigde apparatuur is om bovenstaand doel te behalen. Lukt het docenten met behulp van de apparatuur inderdaad om alle studenten evenveel aandacht te geven? Is er interactie mogelijk tussen alle aanwezigen, en voelen online aanwezige studenten zich voldoende betrokken bij de les?

Daarnaast onderzoeken we hoe je een hybride les didactisch aanpakt. Waar moet je extra op letten, en welke aanpassingen moet je maken op de les die je normaliter geeft?

Ook denken we na over de logistiek: wie komt er naar de HU, wie neemt online deel en hoe regel je dat dan? En hoe krijg je online aanwezige studenten zover dat zij hun camera en waar nodig microfoon aanzetten tijdens de les? Alleen dan is het plaatsen van een extra scherm voor het weergeven van online aanwezige studenten in de lokalen zinvol.

In juni evalueren we de opstellingen met zowel docenten als studenten.