Web Proctoring met zorg en aandacht voor privacy

Web Proctoring met zorg en aandacht voor privacy

Ruim een maand geleden ging het onderwijs opeens verder vanaf de keukentafel. Een transitie die wonderbaarlijk snel gaat, maar al het afstandswerken heeft uiteraard een keerzijde. Wat wil je laten zien van je persoonlijke omgeving? Zeker op het gebied van toetsing een urgente en actuele vraag.

Om zoveel mogelijk studievertraging te voorkomen vindt toetsing plaats in alternatieve vormen. Echter is niet elke toets om te zetten naar een vorm die geschikt is voor thuisafname zonder toezicht. Daarom verkent de HU momenteel ook de mogelijkheden van web proctoring en wil hierbij een vorm kiezen die veilig, betrouwbaar en valide is. Een marktverkenning heeft plaatsgevonden, waarbij aanbieders zijn geanalyseerd op onder andere schaalbaarheid, betrouwbaarheid en uiteraard de wijze waarop zij (persoons)gegevens verwerken.

Waarborging privacy
De selectie van de leverancier, maar ook het contract en de bijbehorend verwerkingsovereenkomst worden met zorg opgesteld. Gesprekken zijn en worden gevoerd met allerlei collega’s en studenten om hun eisen en wensen mee te nemen. Alleen zo kunnen we de privacy waarborgen. Waar letten we zoal op:

  • Data wordt opgeslagen op Europese grond, zodat de Europese AVG wetgeving geldt
  • Videobeelden zijn alleen inzichtelijk voor daartoe aangestelde proctoren (zoals nu ook docenten en aangestelde surveillanten toezicht houden)
  • Data wordt automatisch verwijderd als de bewaartermijn is verstreken
  • Beelden worden alleen gebruik voor toezicht (fraudepreventie / detectie) niet voor andere doeleindes
  • Alleen de beelden die nodig zijn voor fraudedetectie worden bekeken

Van live tot geautomatiseerd
Grofweg zijn er drie vormen van proctoring. De eerste is live-proctoring waarbij de proctor net als in de tentamenzaal meekijkt met de student die het tentamen maakt. Een prima oplossing, maar lastig schaalbaar. De tweede variant is Record en Review. Hierbij worden er beelden gemaakt van het maken van het tentamen en kijken proctoren deze beelden achteraf terug. Een arbeidsintensief proces. De laatste en meest moderne manier van proctoring is geautomatiseerde proctoring waarbij het systeem opnames maakt van de student en het proctoren gebeurt door artificial intelligence. Het systeem markeert mogelijke afwijkend gedrag dat mogelijk kan wijzen op fraude. De software stelt dus zelf geen fraude vast. De geautomatiseerde vorm van proctoring is goed schaalbaar, aangezien hier de menselijke inzet is geminimaliseerd tot het terugkijken van de door het systeem gemarkeerde momenten.

Waarom deelnemen
De regels vanuit de overheid en het RIVM laten het op dit moment niet toe om met grote groepen te toetsen op de HU. Om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen en een behapbare studielast te garanderen wil de HU zoveel mogelijk de toetsen doorgang laten vinden. Naast het waarborgen van de privacy spelen gelijke behandeling en het hebben van gelijke kansen ook mee in de afweging bij het inzetten van web proctoring. Uiteindelijk gaan opleidingen beoordelen of er alternatieve oplossingen mogelijk zijn, voordat zij eventueel besluiten om een toets af te nemen middels web proctoring. Gezien de situatie is het verkennen van de mogelijkheden van web proctoring en de keuze om het te gaan gebruiken een proces wat versneld plaatsvindt, echter deze snelheid gaat niet ten kosten van de zorgvuldigheid.