Jong-leren met verschil, onderzoek naar kracht van diversiteit

Jong-leren met verschil, onderzoek naar kracht van diversiteit

Door te zoeken naar ervaringen van studenten met verschillende achtergronden heeft het onderzoeksproject “Jong-leren met verschil” zicht gekregen in de kracht van diversiteit. Het doel van het onderzoek was om deze krachten zichtbaar te maken.

De daarbij behorende onderzoeksvraag; “Hoe maken studenten met verschillende achtergronden en deel-identiteiten een samenhangend verhaal van hun leven, in toenemend diverse samenleving?”.

Het resultaat is belicht in drie producten waarin de krachten van diversiteit getoond worden binnen de Hogeschool Utrecht.

Vier podcasts
Podcasts over misvattingen die men kan ervaren wanneer het Nederlandse taal niet je moedertaal is.

Het tijdschrift
Studenten en medewerkers delen in een tijdschrift hun ervaringen met diversiteit binnen en buiten de HU-gemeenschap.

De filmĀ 
Studenten en medewerkers vertellen over hoe het is om met een diverse achtergrond te studeren en werken binnen de HU.

 

Vond jij dit interessant? Bekijk wat het Netwerk D&I nog meer te bieden heeft via actueel.

Heb je aan-of-opmerkingen, wil je jouw verhaal kwijt of wil je eens kennismaken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. We blijven graag in gesprek.

enEnglish