Wie zijn wij?
Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het Netwerk Diversiteit en Inclusie bestaat uit individuele medewerkers en studenten en bestaande initiatieven binnen de HU, die actief een bijdrage willen leveren aan het realiseren van een diverse en inclusieve werk- en leeromgeving. Door activiteiten te organiseren, mensen en initiatieven te verbinden, kennis te delen, te inspireren en door de dialoog aan te gaan, willen wij zorgen voor een veilige thuisbasis voor iedereen op de HU.

Je bent altijd welkom om je aan te sluiten. Wil je een bijdrage leveren, heb je interesse om mee te doen? Zie op de contactpagina voor contactinformatie.

enEnglish