De visie
De visie

De visie

Het Netwerk Diversiteit & Inclusie zet zich in voor het creëren van een open en kansrijke gemeenschap op de HU, waarin iedereen welkom is, zich veilig voelt, gelijkwaardig is, ertoe doet, erbij hoort en zichzelf kan zijn en bijdraagt.

Doelstellingen

Het Netwerk D&I wil een bijdrage leveren aan de ambitie van de HU : werken aan kansrijke, gelijkwaardige en toegankelijke hogeschool. Door samen te werken kunnen de gezamenlijke inspanningen winnen aan efficiëntie en bijdragen aan de realisatie van de HU ambitie.

Het Netwerk D&I zet zich, samen met de Diversity Officer, in om:

  1. spontane initiatieven vanuit studenten en/of medewerkers met elkaar te verbinden en met bestaande HU-onderdelen(gemeenschapsvorming)
  2. bewustwording rondom thema’s die raken aan diversiteit en inclusie, te bevorderen en de betrokkenheid van de HU-gemeenschap hierbij te vergroten
  3. diversiteitsbeleid binnen de HU verder te brengen.
  4. de aanwezige kennis en ervaring binnen de HU op het terrein van diversiteit en inclusie samen te brengen, beschikbaar te maken en verder uit te bouwen.

Het Netwerk D&I vervult daarmee een rol als adviseur en aanjager op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de HU.

enEnglish