De visie
Actueel beleid

Actueel beleid

Gendergelijkheidsplan

Zoals blijkt uit de Europese Gender Equality Strategy voor de periode 2020-2025 acht de Europese Commissie extra inzet nodig om gendergelijkheid te bereiken binnen de Europese sector voor onderzoek en innovatie, waaronder hogescholen. Die extra inzet krijgt onder meer vorm door de vraag aan onderzoeksinstellingen om een gendergelijkheidsplan op te stellen. In een dergelijk plan geven de instellingen aan wat zij doen om een inclusieve organisatie te zijn en om gelijkheid te stimuleren.

Het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht vindt gendergelijkheid van groot belang en accepteert geen discriminatie op grond van gender of welke andere grond dan ook. Onder gendergelijkheid verstaan wij een balans en gelijke behandeling in de verhouding man-vrouw bij onze medewerkers op alle niveaus in de organisatie. We beschouwen gendergelijkheid als onderdeel van onze ideeën over diversiteit en inclusie. Hogeschool Utrecht faciliteert actief de weg naar gelijkheid, diversiteit en inclusie. Dat doen we onder meer door capaciteit te organiseren op het thema van diversiteit en inclusie. Hogeschool Utrecht heeft sinds 2021 een Diversity Officer in dienst en onderhoudt een Netwerk Diversiteit en Inclusie waarin medewerkers en studenten participeren.

Hogeschool Utrecht publiceert in 2022 een totaalvisie op en beleidsambities voor diversiteit en inclusie, waarin het thema gendergelijkheid een integraal onderdeel is. Het beleid, de activiteiten, workshops en evenementen die uit deze totaalvisie komen, zullen te vinden zijn op de website Diversiteit en Inclusie. Daarnaast voorziet Hogeschool Utrecht in regelingen en trainingsaanbod die helpen bij het creëren van een goede werk-privébalans, het doorbreken van vooroordelen, en een veilige werkomgeving.

Lees hieronder het volledige gendergelijkheidsplan.

Bijlagen
enEnglish