De visie
Visie HU en rol netwerk D&I

Visie HU en rol netwerk D&I

De visie op D&I van de HU is “dat iedereen zich thuis voelt op de Hogeschool Utrecht.

Diversiteit brengt ons nieuwe ideeën, boeiende discussies, verrassende perspectieven en vaak ook onverwachte oplossingen. We geven elkaar ruimte. Dat doen we door te werken aan een inclusieve, toegankelijke hogeschool waar iedere student en iedere medewerker zich veilig en thuis voelt. Zich gekend weet, gelijke kansen krijgt, erbij hoort, ertoe doet en bijdraagt. We vertrouwen op elkaars kwaliteiten en professie en stimuleren ontwikkeling. Onze deur staat open voor iedereen. Elk talent telt! Door te werken aan onze toegankelijke, veilige en kansrijke werk- en studieomgeving dragen we bij aan het welzijn en geluk van onze studenten en medewerkers.” (bron: Visiedocument HU…)

drie domeinen HU

Rol netwerk D&I

Het Netwerk Diversiteit & Inclusie draagt bij aan het creëren van deze open en kansrijke gemeenschap op de HU, waarin iedereen welkom is, zich veilig voelt, gelijkwaardig is, ertoe doet, erbij hoort en zichzelf kan zijn. Dat doen we door het belang van diversiteit en inclusie zichtbaar te maken binnen de HU, bewustzijn hierover te vergroten en door mensen te inspireren en te verbinden.

Binnen het Netwerk Diversiteit & Inclusie zijn verschillende commissies actief. Met elkaar proberen we een beweging in gang te zetten en te houden door thema’s rondom diversiteit en inclusie breed binnen de HU-organisatie te agenderen en zichtbaar te maken, door expertise te delen, ondersteuning en advies te geven, activiteiten te organiseren en waar mogelijk instrumentarium aan te bieden. Hierbij werken we nauw samen met bestaande initiatieven, met de instituten, diensten en kenniscentra en zoeken wij de dialoog met iedereen om hierin mee te denken. Zo proberen wij om samen te streven naar een inclusieve samenleving en een inclusieve hogeschool.

Visie op diversiteit en inclusie

Benieuwd naar de visie op diversiteit en inclusie van de Hogeschool Utrecht? Lees dan hieronder het visiedocument zoals vastgesteld voor het College van Bestuur.

Bijlagen

Kennis maken?

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je kennis maken? We zien je graag bij een van onze evenementen. Klik hier voor de actuele agenda. 

enEnglish