Lezing Cynthia McLeod met als thema: 160 jaar afschaffing slavernij

Lezing Cynthia McLeod met als thema: 160 jaar afschaffing slavernij

In het kader van 160 jaar afschaffing van de slavernij organiseerde de Lerarenopleiding Geschiedenis in samenwerking met het Netwerk Diversiteit & Inclusie een bijeenkomst met mevrouw Cynthia McLeod. Zij is een Surinaamse historicus, schrijfster en verteller over het slavernijverleden van Suriname. Een van haar beroemdste boeken “Hoe duur was de suiker?”. Op maandag 24 april was het zover.

9M7A6601 Zangeres Denise Jannah trad op.
9M7A6633 Mevrouw McLeod voor de volle zaal.
9M7A6697 Het publiek luisterd aandachtig naar mevrouw McLeod.

Na een opening door Radha Gangaram Panday en Elena Valbusa begon het programma. Allereerst zong Nederlands Surinaams zangeres Denise Jannah het prachtige gedicht Wan Bon van Dobru R. Raveles, gecomponeerd door Gerda Havertong/Hartog Soemodihardjo. Dit volgde ze op met Mi Gron van Ronald Snijders. Tot slot, zong ze het gedicht van dr. Maya Angelou “And Still I Rise” gecomposeerd door haarzelf als lied. Het publiek klapte en stampte mee terwijl hier en daar enkele tranen van ontroering vielen.

Daarna was het tijd om te luisteren naar de lezing van mevrouw Cynthia McLeod. Zij nam het publiek mee op een reis door de geschiedenis van Suriname, het slavernijverleden en waarom het zo belangrijk is om met elkaar in dialoog te blijven. De zaal was ingezogen in haar verhalen en af en toe moest er ook hard gelachen worden door de scherpe grappen van mevrouw McLeod.

De lezing liep uit waardoor er weinig tijd was voor het publiek om vragen te stellen. Toch kregen er een enkeling de kans om hun vraag te stellen. Op de vraag, hoe om te gaan met gevoelens van woede over de slavernijverleden gaf mevrouw McLeod aan dat het geen zin heeft om boos te zijn. Volgens haar is het belangrijk om accuraat informatie te blijven delen over wat er allemaal heeft afgespeeld.

Verder werd er aan haar gevraagd wat zij vindt van de excuses van de Nederlandse staat dat door Minister-President Mark Rutte werd aangeboden op 19 december 2022. Mevrouw McLeod gaf aan dat zij het geweldig vond om dit nog mee te maken in haar leven. Maar zij benadrukte net als de boodschap van Rutte dat dit enkel een komma is en geen punt. Dat er een fonds beschikbaar gesteld is voor bewustwording, betrokkenheid en doorwerking vindt zij een goed start punt. Dat er een slavernijmusea zouden komen is volgens mevrouw McLeod een correcte manier om de bewustwording te stimuleren.

Na het programma konden bezoekers van de lezing genieten van Surinaamse hapjes en hun boeken van mevrouw McLeod laten ondertekenen. Een kleine rondvraag aan de deelnemers liet blijken hoe blij zij waren met de lezing en dat er eindelijk aandacht is voor het geen dat zo’n impact gehad heeft en nog steeds heeft op onze samenleving.

Herdenkingsjaar

In aanloop van het en tijdens het herdenkingsjaar van het slavernijverleden dat loopt van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024, organiseert het Netwerk Diversiteit & Inclusie thema bijeenkomsten met als uitgangspunten; creëren van een ‘welkom en veilig’ gevoel voor iedereen, creëren van bewustwording en stimuleren van de dialoog met betrekking tot dit thema. Wil je meer informatie hierover en wil jij meedenken met de volgende bijeenkomst?! Klik dan hier en lees verder. 

Door Niusha Froozesh

Vond jij dit interessant? Bekijk wat het Netwerk D&I nog meer te bieden heeft via actueel.

Heb je aan-of-opmerkingen, wil je jouw verhaal kwijt of wil je eens kennismaken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. We blijven graag in gesprek.