Project: gevoelige kwesties bespreken in de klas

Project: gevoelige kwesties bespreken in de klas

Steeds vaker merken docenten in het hoger onderwijs dat (culturele) spanningen in de samenleving doorvloeien naar de collegezalen, ongeacht studierichting. Van actuele gebeurtenissen tot thema’s uit het verre verleden; het bespreken van bepaalde kwesties kan heftige reacties oproepen van studenten en ongemak en onzekerheid bij docenten. Thema’s als Trump, (homo)seksualiteit, gender, discriminatie, diversiteit, corona, de doodstraf, de Palestijnse kwestie, politieke voorkeur, bodyshaming, de vluchtelingencrisis en religieuze gebruiken kunnen leiden tot hevige discussies en in sommige gevallen escalatie in het klaslokaal. 

Ook de klaslokalen van de Hogeschool Utrecht zijn gevuld met studenten die allemaal verschillende opvattingen hebben over deze maatschappelijke thema’s. Opvattingen die soms gevoed worden vanuit cultureel en/of religieus oogpunt, vanuit social media en politieke voorkeur. Soms wordt er vanuit de opleiding en het curriculum verwacht dat je een bepaald thema bespreekbaar maakt en soms komen de onderwerpen mee de klas in met de studenten.

HU-docenten staan voor een uitdaging als het gaat om deze thema’s bespreekbaar te maken en tegelijkertijd een veilig leerklimaat voor de studenten de behouden. Hoe geef je ruimte en richting aan discussies? En hoe ga je om met polariserende en dreigende situaties? Hoe zorg je dat alle studenten zich veilig voelen om hun mening te geven? Hoe onderzoek en bespreek je de waarheidsduiding van verschillende bronnen? En hoe zorg je voor een balans tussen je persoonlijke en professionele opvattingen?    

Tijdens de themabijeenkomst ‘Gevoelige kwesties bespreekbaar maken in de klas’ op 20 mei 2021, die breed werd bezocht door docenten van alle 21 instituten die de HU rijk is, kwam de complexiteit van deze taak aan de orde. Daaruit bleek een grote vraag en behoefte te bestaan in deskundigheidsbevordering en professionalisering in het voeren van gesprekken over gevoelige kwesties met studenten.  

Met het project ‘Gevoelige kwesties bespreken in de klas’ wil het Instituut voor Social Work samen met het Netwerk Diversiteit & Inclusie en het Teaching and Learning Network een antwoord geven op deze vraag en inspelen op deze behoefte. Met het project wordt gestreefd naar een meer uniforme aanpak en handvatten voor docenten om het juiste gesprek in de klas te kunnen voeren. 

Het doel van het project is drieledig. Het project heeft allereerst als doel om meer wederzijds begrip te creëren onder studenten en docenten, en hun bereidheid om te leren van elkaar te stimuleren. Ten tweede streeft het project ernaar om alle kennis binnen de verschillende instituten en diensten van de HU over diversiteit, inclusie en het omgaan met polarisatie samen te brengen en docenten ervaringen met elkaar te laten uitwisselen. Ten derde wil het project, naast het aansluiten bij wat al bestaat, ook activiteiten, handvatten en producten ontwikkelen om de professionalisering en deskundigheid van HU-docenten verder te bevorderen.  

Het project focust zich op zowel docenten als studenten. De HU wil studenten niet alleen bij hun individuele ontwikkeling in de context van de beroepspraktijk stimuleren en ondersteunen, maar hen ook helpen bij het verwerven van competenties die in de huidige samenleving onmisbaar zijn, zoals houdingen en gespreksvaardigheden. 

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de projectleider van het project Nadezda Broshuis: nadezda.broshuis@hu.nl

 

Vond jij dit interessant? Bekijk wat het Netwerk D&I nog meer te bieden heeft via actueel.

Heb je aan-of-opmerkingen, wil je jouw verhaal kwijt of wil je eens kennismaken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. We blijven graag in gesprek.

enEnglish