1

Didactiek voor HBO-docenten

Ben je op zoek naar professionalisering op het gebied van didactiek? Ga dan met ons in gesprek. Wij ondersteunen je bij de verdere ontwikkeling van je deskundigheid. Naast professionaliseringstrajecten bieden wij maatwerk voor teams en professionalisering in co-creatie met de opleidingen. Uitgangspunt zijn de kerntaken van de docent hbo: uitvoeren, ontwerpen en beoordelen van onderwijs.

Zoek een passend traject