Archief

Rolstoelvaardigheidstrainingen
In jaar 1 heeft  het onderzoek zich vooral gericht op het meten van de rolstoelvaardigheid, ten behoeve van de evaluatie van kinderfysiotherapeutische interventies. Door twee studenten is een  literatuuronderzoek uitgevoerd en er is een systematische review over  rolstoelvaardigheidstesten geschreven. Op basis van deze twee studies is een rolstoelvaardigheidstest voor kinderen ontwikkeld. Dit betreft de vaardigheid om in een handbewogen rolstoel te kunnen verplaatsen en obstakels te overwinnen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De betrouwbaarheid is bij 20 kinderen getest, inmiddels is dit  uitgebreid met nog eens 10 kinderen. Het betrouwbaarheidsonderzoek heeft grotendeels plaatsgevonden op de Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht. De verwachting is dat de data verzameling voor het validiteitsonderzoek en de reproduceerbaarheid dit najaar wordt afgerond. De test is in eerste instantie erg breed opgezet, met een groot aantal test items. Tijdens de workshop op het symposium van 21 juni is met het werkveld besproken of alle items die nodig zijn ook daadwerkelijk zijn opgenomen in de test en welke items hiervan het meest belangrijk zijn. Ook is gevraagd of er meerdere verschillende testen nodig zijn. Daarnaast zijn praktijken geworven uit het Fit for the Future!-netwerk om input te geven. Onderzocht wordt onder andere of de volgorde binnen de test kan worden aangepast, met onder andere als doel  de tijd die nodig is om de test af te nemen te bekorten.

 

Programma scholingsdag 19 september

Pilot training Bewegingsstimuleringsprogramma

In het eerste jaar van het Fit for the Future! project is de scholingsmodule  ‘Bewegingsstimulering in de kinderfysiotherapeutische praktijk’ ontwikkeld met als doel kinderen met een fysieke beperking beter te kunnen stimuleren (meer) te gaan bewegen. Deze training is vooral gericht op het aanreiken van een methode  waarmee kinderfysiotherapeuten hun patiënten kunnen helpen meer en op een systematische manier te gaan bewegen. De methode is gebaseerd op `motivational interviewing’. Tips en tricks uit het werkveld die tijdens de verschillende werkveld bijeenkomsten en de workshop van het symposium in juni naar voren kwamen, zijn in de training meegenomen. De pilot is gestart met twee groepen met in totaal 13 fysiotherapeuten. Er zijn 2 scholingsdagen en een intervisie bijeenkomst gegeven. Na elke scholingsbijeenkomst is aan de deelnemers om feedback gevraagd. De eerste reacties zijn erg positief. De effecten van de inzet van de training op het handelen van de kinderfysiotherapeut worden gemeten door een baseline meting voorafgaand aan de training en een meting na een half jaar na het volgen van de training, beide met behulp van een video-opname. Studenten zijn betrokken bij de analyse van de video’s en ontwikkelen hiervoor een observatielijst.

Ter ondersteuning is een placemat ontwikkeld waarop een systematische aanpak van bewegingsstimulering is aangegeven, met een aantal domeinen waarover de kinderfysiotherapeuten het gesprek over beweging kunnen aangaan en met de belemmerende en stimulerende factoren die hierbij een rol spelen.

Rolstoelvaardigheidstrainingen

In jaar 1 heeft  het onderzoek zich vooral gericht op het meten van de rolstoelvaardigheid, ten behoeve van de evaluatie van kinderfysiotherapeutische interventies. Door twee studenten is een  literatuuronderzoek uitgevoerd en er is een systematische review over  rolstoelvaardigheidstesten geschreven. Op basis van deze twee studies is een rolstoelvaardigheidstest voor kinderen ontwikkeld. Dit betreft de vaardigheid om in een handbewogen rolstoel te kunnen verplaatsen en obstakels te overwinnen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De betrouwbaarheid is bij 20 kinderen getest, inmiddels is dit  uitgebreid met nog eens 10 kinderen. Het betrouwbaarheidsonderzoek heeft grotendeels plaatsgevonden op de Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht. De verwachting is dat de data verzameling voor het validiteitsonderzoek en de reproduceerbaarheid dit najaar wordt afgerond. De test is in eerste instantie erg breed opgezet, met een groot aantal test items. Tijdens de workshop op het symposium van 21 juni is met het werkveld besproken of alle items die nodig zijn ook daadwerkelijk zijn opgenomen in de test en welke items hiervan het meest belangrijk zijn. Ook is gevraagd of er meerdere verschillende testen nodig zijn. Daarnaast zijn praktijken geworven uit het Fit for the Future!-netwerk om input te geven. Onderzocht wordt onder andere of de volgorde binnen de test kan worden aangepast, met onder andere als doel  de tijd die nodig is om de test af te nemen te bekorten.

 

Symposium Fit for the Future!

Op 21 juni 2014 werd het eerste Fit for the Future! symposium georganiseerd op de Faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht. In het ochtendprogramma werden verschillende lezingen verzorgd, in de middag werden 4 workshops gegeven, vanuit de verschillende onderdelen van het onderzoeksproject, zoals de opzet van het KTS, demonstraties van de ontwikkelde rolstoelvaardigheidstest en de training van de bewegingsstimuleringsprogramma’s.
Binnenkort volgt meer informatie over deze dag.
In samenwerking met KJ projects, patiëntenvereniging BOSK en Revalidatie Centrum De Trappenberg wordt de ontwikkelde rolstoelvaardigheidstest in schooljaar 2014-2015 gepilot om inzicht te krijgen hoe en of de test werkt in de praktijk. De rolstoelvaardigheidstraining is in september begonnen op de Trappenberg, met 13 kinderen. In november wordt gestart met een groep van 10 kinderen van de BOSK en in maart 2015 volgt nog een groep.

In november 2014 start ons onderzoek:

Validatie van een nieuw meetinstrument, de Activ8!
En daarvoor zijn we op zoek naar deelnemers!

Wie zoeken wij?
Kinderen en jong volwassenen met een fysieke beperking zowel ambulant en / of rolstoel rijdend
Kinderen en jong volwassenen die zich normaal ontwikkelen
Allemaal in de leeftijd van 10-18 jaar

Waarom is dit onderzoek belangrijk?Activ8

De Activ8 is een beweegmonitor die verschillende vormen van bewegen objectief kan meten. Vanuit de eerstelijns praktijk merken we dat er behoefte is om de mate van activiteit objectief te meten bij zowel lopende als rolstoelrijdende kinderen met een beperking. Zo’n meetinstrument is er op dit moment nog niet voor deze doelgroep.

Wat gaan we doen?

Het nieuwe meetinstrument gaat vergeleken worden met de gouden standaard. De gouden standaard is een video opname met daarnaast een andere beweegmonitor die binnen onderzoek nu ingezet wordt (de VitaMove). De kinderen in het onderzoek zullen een gestandaardiseerd activiteiten protocol uitvoeren dat in totaal 1 uur duurt.

De Activ8 zal na deze validatie studie kunnen worden ingezet voor het meten van fysieke activiteit in de kinderfysiotherapie praktijk bij rolstoelrijdende kinderen en kinderen met een fysieke beperking.

Bent u geïnteresseerd om een bijdrage te leveren voor de validatie van dit nieuwe meetinstrument, stuur dan een email naar: kristel.lankhorst@hu.nl of bel naar Kristel Lankhorst: 0628309768

Wij zullen dan contact met u opnemen en u verder informeren over het onderzoek.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

SUPERlab2

Karlijn Damen wint afstudeerprijk KNGF
Een goed opgezette studie, die voldoet aan de eisen voor wetenschappelijk onderzoek. Dat schreef de jury over de bachelorscriptie van Karlijn Damen. In juli 2013 studeerde zij af binnen de HALYNeD-studie van het lectoraat Leefstijl en Gezondheid; tijdens het FysioCongres van 14 juni ontving zij de prijs.

Enkele dagen na het FysioCongres van 14 juni is het besef nog steeds niet helemaal doorgedrongen, zegt Karlijn Damen. “Ik had dit nooit verwacht. Het is zeker een eer om zo’n grote prijs te winnen.” Die prijs is de Jaco den Dekker Afstudeerprijs van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), die jaarlijks wordt uitgeloofd voor de beste afstudeerscriptie.

Lees meer –>