Buddysysteem Life Science and Chemistry

Buddysysteem Life Science and Chemistry

Het buddysysteem, naast de SLB’er, biedt op een laagdrempelig niveau ondersteuning aan eerstejaars studenten van het instituut Life Science and Chemistry. Door ouderejaars studenten te koppelen aan een stamgroep is er een extra aanspreekpunt voor de eerstejaars studenten om begeleiding te vragen in hun studie en het begin van hun studentenleven. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het studentenwelzijn verbetert en het studiesucces vergroot.

Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid
Het doel van dit project is meer onderlinge verbintenis creëeren door een ouderejaars student te koppelen aan een eerstejaars stamgroep. Doordat het laagdrempelig is, krijgen zij dan de juiste begeleiding aan het begin van hun studentenleven.

Meer informatie
Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar gemeenschapsvorming@hu.nl