Buddysysteem Life Science and Chemistry

Buddysysteem Life Science and Chemistry

Het buddysysteem biedt, naast de SLB’er, op een laagdrempelig niveau ondersteuning aan eerstejaars studenten van het instituut Life Science and Chemistry. Door ouderejaars studenten te koppelen aan een stamgroep is er een extra aanspreekpunt voor de eerstejaars studenten om begeleiding te vragen in hun studie en het begin van hun studentenleven. Wij zijn ervan overtuigd dat hiermee het studenten welzijn verbeterd wordt en het studiesucces wordt vergroot.

Het doel van dit project is het creëren van meer onderlinge verbintenis door een ouderejaars student te koppelen aan een eerstejaars stamgroep. Hierdoor hebben de studenten een laagdrempelig aanspreekpunt en krijgen zij de juiste begeleiding aan het begin van hun studentenleven.

Vragen? Mail dan naar gemeenschapsvorming@hu.nl?